Schepen van Personeel Ken Casier (gemeente Borsbeek) over telewerken na corona

Hoe heeft u zelf het telewerken ervaren?

Naast mijn schepenambt ben ik zelf actief als project leider in de IT-sector, waar telewerk reeds goed ingeburgerd was voor de Coronacrisis. Het was natuurlijk wel een grote stap van sporadisch telewerk naar full-time thuiswerk. Vooral het informele contact met collega’s vind ik persoonlijk een gemis maar we hebben daar snel oplossingen voor gevonden om die teamgeest te bewaken.

U bent schepen van personeel in de gemeente Borsbeek. Was er voor de coronacrisis reeds een telewerkbeleid binnen de gemeente en hoe zag dit er dan uit? Hoe ziet u dit evolueren na de crisis?

We waren volop aan het experimenteren met sporadisch telewerk bij een beperkt aantal diensten en functies. Op die manier konden we het arbeidsreglement geleidelijk aanpassen en ook de nodige technische infrastructuur opzetten. Dat is sinds de uitbraak van Covid-19 allemaal versneld uitgerold over alle diensten waar telewerk mogelijk is.

Voor mij is het wel duidelijk dat telewerk een blijvend fenomeen zal zijn. Niet full-time, zoals nu, maar afhankelijk van de mogelijkheden van de functie zie ik toch wel heel wat mensen 1 tot 3 dagen van thuis uit werken.

Hoe wordt het personeel betrokken in deze (r)evolutie?

Doordat we reeds met telewerk aan het experimenteren waren voor de coronacrisis uitbrak, konden we de ervaringen van onze ‘proefkonijnen’ gebruiken om het telewerkbeleid vorm te geven.

U haalt het zelf al aan, de mogelijkheden van thuiswerk hangen wat af van functie tot functie. Hoe willen jullie omgaan in Borsbeek met deze verschillende mogelijkheden en de mogelijke ongelijkheid die dit ook meebrengt?

Die ongelijkheid is inherent aan elke organisatie waarin zeer diverse diensten en functies aanwezig zijn. Onze werkmannen kunnen het openbaar domein niet onderhouden vanuit hun bureaustoel, dus daar is thuiswerk niet mogelijk. Het is belangrijk dat we vanuit de organisatie goed uitleggen wat de mogelijkheden zijn en dat er een duidelijk kader is. Voor wie kan telewerken, moeten de spelregels gelijk zijn.  

Telewerk heeft uiteraard zowel voor- als nadelen, en ongetwijfeld ook uitdagingen. Hoe ziet u dit? En vindt u dat dit voor een kleinere gemeente als Borsbeek grotere uitdagingen creëert dan voor grote gemeente of stad? Of biedt dit net kansen en/of voordelen? 

De voordelen op vlak van onder andere work-life balance, mobiliteit en gefocust werken, ervaren veel mensen. Als je dat kan afwisselen met werken op locatie om aan kennisdeling te doen en overleg te plegen met collega’s, dan is dat een win-win voor iedereen. Belangrijk is vooral dat mensen niet verplicht thuis moet gaan zitten werken terwijl ze liever op de werkvloer aanwezig zijn. Telewerk heeft meerwaarde wanneer het als gunst wordt ervaren, niet als een verplichting zoals nu tijdens de crisis. 

Als kleinere gemeente is uiteraard het logische nadeel dat we minder mogelijkheden hebben op vlak van infrastructuur en ondersteuning. Het voordeel echter van een kleinere gemeente is dat we meer op maat van het individu kunnen werken.

Indien er verder sterk zal worden ingezet op telewerk, hoe zien jullie dan de samenhang/collegialiteit te behouden zonder veel fysieke contacten?

Het blijft belangrijk om geregeld ook fysiek samen te zitten met collega’s, zodat er eens samen geluncht kan worden of er eens een informele babbel kan plaatsvinden. Dat zorgt voor samenhang en dat je je collega’s beter leert kennen. Als fysiek samenzitten niet mogelijk is, dan moeten we als organisatie initiatieven van onderuit steunen die de collegialiteit  en teamgeest bevorderen.

Hoe ziet u het nieuwe werken in pakweg 2040?

Ik denk dat slechts zeer weinig mensen een voorspelling kunnen maken over hoe we werken in 2040. Je hoeft maar te kijken naar hoe snel onze wereld de voorbije 20 jaar is geëvolueerd om te beseffen dat de technologische evolutie onze wereld ook de komende decennia helemaal op zijn kop gaat zetten. Het enige dat ik met zekerheid weet is