Escala-opleidingen opnieuw erkend voor functiecomplement!

Escala is ook voor dit najaar voor een aantal opleidingen erkend voor het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.

Wat is een functiecomplement? 

Het functiecomplement is een bedrag dat personeelsleden die een erkende opleiding hebben gevolgd, maandelijks extra ontvangen. Na het volgen van onze opleidingen, ontvangt elke deelnemer een attest om dit functiecomplement te kunnen bekomen. 

Wie kan een functiecomplement krijgen?

 • Hoofdverpleegkundigen
 • Hoofdparamedici
 • Verpleegkundig coördinatoren 
 • Zorgcoördinatoren

Ook overige zorgmedewerkers met een leidinggevende functie komen in aanmerking:

 • Als ze tewerkgesteld zijn in een:
  • ROB – RVT
  • Algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • Psychiatrische verzorgingstehuis
  • Initiatief voor beschut wonen
  • Dienst voor thuisverpleging
 • en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

(bron: website riziv)

Welke opleidingen zijn erkend? 

Klik op onderstaande opleidingen voor meer praktische informatie. 

Naast ons open kalenderaanbod waarop u zich altijd kunt inschrijven, bieden wij deze opleidingen ook in-house aan, helemaal op maat van uw team. Ook dan kunnen we de erkenning voor het functiecomplement aanvragen.

Contacteer tine@escala.be of 078/35 39 30 indien u hierover meer informatie wenst. 

Ontdek hier meer informatie over onze in-house aanpak