Veilig werken langs de openbare weg

Politieman en docent Christophe Vandenberghe over zijn motivatie voor deze nieuwe opleiding.

Waarom bent u docent?

Ik geef ondertussen al jaren freelance les.  Het lesgeven is een echte  passie geworden. Het is dan ook de bedoeling kennis en kunde over te dragen. Telkens krijg ik positieve feedback wat natuurlijk zeer motiverend werkt en mij veel voldoening schenkt. Cursisten zeggen van mij wel eens dat ik het lesgeven in de genen heb. 

Vanwaar deze opleiding?

Beroepshalve ben ik politieman. In mijn job word ik maar al te dikwijls geconfronteerd met (verkeers-)ongevallen. Telkens weer wordt pijnlijk duidelijk wat de omvang is van de gevolgen van een ongeval.  We denken dan vaak enkel aan de louter medische aspecten, maar ongevallen hebben vaak ook een impact op het sociaal- en beroepsleven, de financiële situatie van gezinnen, ... In heel wat gevallen laat de impact zich niet alleen voelen voor het slachtoffer zelf maar ook voor zijn omgeving. Vanuit die motivatie om dergelijke drama’s maximaal te voorkomen en met de praktijkkennis die ik in deze heb te bieden, doceer ik deze opleiding 

Waar wil u de klemton op leggen?

Ongevallen en bijna ongevallen doen zich onafgebroken voor. Het is belangrijk een inzicht te geven aan de deelnemers in de vele gevaren en risico’s waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd en hoe ze daarop in kunnen spelen. Er is het wettelijk kader maar je kan nog veel meer doen om jezelf en anderen nog beter te beschermen. Door bewust bezig te zijn met preventie kunnen we daadwerkelijk ongevallen gaan vermijden. 

Wat wil u verder nog aan uw cursisten veiligheid meegeven?

Ik wil de cursisten een zekere bagage meegeven zodat ze zich kunnen ontplooien en ook eens durven out-of-the-box te denken.  Men is nooit te oud om bij te leren. 

Lees meer over deze opleiding