Met een zeer uitgebreid takenpakket is de technieker multi-inzetbaar

Aanbod voor techniekers van besturen en non- en social-profitorganisaties

Met bijna vijftig technische opleidingen in het aanbod richt Escala zich sterk op techniekers van besturen en non- en  social-profitorganisaties. “De interesse  groeit, ook bij vrouwen”, zegt ontwikkelaar Natacha Vandenberghe.  
De technische sector wordt wel eens een  mannenwereld genoemd. Maar dat hoeft  niet altijd zo te zijn. Natacha Vandenberghe  is een mooi voorbeeld. Ze studeerde  elektromechanica aan de hogeschool, gaf zestien jaar les elektriciteit en elektronica  en is vandaag actief als ontwikkelaar van de  technische opleidingen bij Escala.  


“Techniek heeft mij altijd al geïnteresseerd.  Er zouden best wat meer vrouwen als  technieker aan de slag mogen gaan. Er zijn  veel dames die technische talenten hebben,  maar vaak durven ze er niets mee te doen.  Maar de interesse groeit. Dat stel ik vast op events en studiedagen. Ik kan hen enkel maar  aanmoedigen om de stap te durven zetten.  Dat heb ik destijds ook gedaan. In de hogeschool  was ik het enige meisje in de klas.  Maar de materie boeide me enorm”, vertelt  Natacha. Vandaag wordt ze algemeen geprezen als vakexperte binnen Escala. Haar  functie: technische opleidingen ontwikkelen en op maat aanbieden aan steden en  gemeenten, vzw’s en social-profitorganisaties.  

“Mijn grootste uitdaging binnen de  opleidingen is de praktijk. Met een beamer en  een powerpointpresentatie kan je niet aantonen hoe je moet metsen, elektriciteit  leggen of ventilatiesystemen installeren. We  willen de technieken zo realistisch mogelijk aanleren”, zegt Natacha.  Een tweede uitdaging is het vinden van docenten met specifieke kennis. “Vakkennis  is één van de troeven bij Escala. Het is mijn  taak om de juiste docent te vinden voor de  juiste opleiding. Iemand met de nodige  knowhow en expertise en waarmee er een  klik is met de doelgroep”, zegt Natacha.

“We  bieden bovendien opleidingen op maat aan.  De docent gaat daarbij niet over één nacht ijs.  Het is maatwerk. Hij vraagt informatie en foto’s op om een opleiding op maat uit  te werken. Het vraagt veel voorbereiding van de docent. Als je iets goed wil doen, dan kruipt daar tijd in. En dat doen onze  docenten met veel enthousiasme”.  De eerste contacten verlopen meestal met de HR-dienst van een gemeente of  een organisatie. “De HR-dienst laat via  een klantverantwoordelijke of via mail weten dat er nood is aan een bepaalde  training”, legt Natacha uit. “We nodigen  deze mensen daarop uit voor een gesprek en  zitten rond de tafel samen met de docenten en de doelgroep. Op basis van deze bijeenkomst schrijven we dan een traject uit en  stellen we een programma op, dat we achteraf ook evalueren. Recent hebben we op  deze manier een opleiding uitgeschreven voor schatters van de Federale Overheidsdienst Financiën. Er stonden veranderingen op til binnen de sector en men wou de kennis van  de schatters bijschaven en up-to-date  houden”.

Ook voor hogeschool Vives werkte Escala een traject op maat uit. “We hebben alle onderhoudstechniekers opgeleid”, duidt  Natacha. “Onze docent voerde eerst een grondige screening uit. Hij analyseerde de  installaties op alle campussen en kroop zo in de Vives-leefwereld. Hij werkte op basis van zijn bevindingen een opleiding op maat uit. De  evaluatie achteraf was positief. Intussen  hebben we voor Vives al eenzelfde traject  uitgevoerd voor de ventilatiesystemen”.  Ook lokale besturen doen steeds meer  beroep op de technische opleidingen van  Escala. “Techniekers van steden en gemeenten  zijn vaak multitaskers die zowat alles  moeten kunnen. Ze moeten iets kennen van elektriciteit, van vloeren en tegels, van gyproc  en schilderen en van sanitair. Want als er een sifon stuk is, dan moeten zíj hem kunnen  herstellen natuurlijk. Escala helpt om deze mensen bij te scholen waar nodig”, besluit Natacha.