Escala is jaarlijks een leverancier van trainers

"Omdat zij zelf ook een heel divers aanbod ter beschikking hebben"

Arteveldehogeschool organiseert jaarlijks in augustus een ZomerAcademie voor alle medewerkers. Escala is telkens een leverancier van trainers. “Wat oorspronkelijk begon met ICT-opleidingen is uitgegroeid tot een uiteenlopend aanbod voor het personeel. En daar speelt Escala goed op in”, zegt Bram van Baarle, diensthoofd HR van de Arteveldehogeschool.

Arteveldehogeschool is een katholieke hogeschool, genoemd naar de Gentse historische figuur Jacob van Artevelde. De hogeschool is bekend voor haar diverse bacheloropleidingen, voortgezette opleidingen, postgraduaatopleidingen,
bijscholing, en studiedagen. “Maar daarnaast voeren we ook toegepast onderzoek uit en stellen we onze expertise beschikbaar voor derden via dienstverlening”, zegt Bram van Baarle. 
Aan de Arteveldehogeschool studeren zo’n 13.000 studenten. Er werken 1.100 mensen, waarvan drie vierde docenten. Om zowel het onderwijzend als het niet-onderwijzend personeel de kans te geven bij te scholen, wordt er – naast de uitgebreide vormingsmogelijkheden doorheen het academiejaar - jaarlijks in augustus een ZomerAcademie georganiseerd. “Tijdens deze week presenteren we een open aanbod aan vormingen voor alle medewerkers”, zegt Birgit Bruylandt van de dienst HRM & Professionalisering.

“De ZomerAcademie is destijds begonnen met vooral ICT-opleidingen. Vandaag is dit aanbod sterk verruimd naar andere topics. Van communicatie tot verslaggever, timemanagement, social media, teksten voor websites, tien vingers typen, enzovoort. Telkens volgens het principe dat de vorming direct bruikbaar moet zijn”. Zo’n 350 medewerkers nemen telkens deel aan de Vormingsweek.

Verschillende opleidingsinstituten bieden zich aan voor de vormingen. Escala is jaarlijks een leverancier van trainers. “Omdat zij zelf ook een heel divers aanbod ter beschikking heeft. De samenwerking verloopt heel vlot. De opleidingen worden telkens intern geëvalueerd en teruggekoppeld naar Escala. We bekijken of de doelen bereikt worden, of de vlag de lading dekt en of de inhouden voldoende aansluiten bij de (onderwijs) context. De deelnemers aan de ZomerAcademie hebben een kritische ingesteldheid. De meesten zijn dan ook zelf docent”, zegt Bram van Baarle.
Arteveldehogeschool werkt al vele jaren samen met Escala. “Ook tijdens het jaar doen we trouwens een beroep op Escala, bijvoorbeeld voor korte opleidingen zoals Excel en EHBO”, zegt Bram van Baarle, die ook nieuwe uitdagingen ziet voor de toekomst. “De grootste uitdaging is om mensen te blijven bereiken, en vorming aan te bieden aangepast aan de noden en behoeften van de medewerker. Daarom denken we eraan om in de toekomst ook opleidingen voor het personeel online aan te bieden in aanvulling op klassikale trainingen”.

Meer blogberichtjes lezen