Bij VLM schenken we veel aandacht aan levenslang leren”

Een continu proces

Escala is al meer dan tien jaar een belangrijke opleidingspartner van de Vlaamse Landmaatschappij.  “De opleidingen op maat én de flexibiliteit zijn grote troeven. Hoe gecompliceerd de vraag ook is, er wordt altijd een oplossing gevonden”, zegt coördinator Sandy Colpaert.

De Vlaamse Landmaatschappij maakt als Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. De kernafdelingen zijn Platteland- en Mestbeleid, Projectrealisatie, en Mestbank. “In de volksmond is de VLM vooral bekend als de Mestbank, waar we een adviserende en controlerende functie hebben bij landbouwbedrijven. Maar daarnaast zijn we ook actief op het vlak van plattelandsbeleid en de landelijke inrichting”, schetst Sandy Colpaert.

Als VTO-coördinator (vorming-training-ontwikkeling) is Sandy onder andere verantwoordelijk voor de opleiding van het personeel. “Dat kan zowel het regelmatig bijschaven van competenties zijn, of een cursus voorzien voor nieuwe werkkrachten”, zegt Colpaert. “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat onze mensen de opleiding krijgen die ze nodig hebben. Dat is een continu proces. Bij VLM schenken we veel aandacht aan levenslang leren”.

Omdat het personeelsbestand heel divers is – van administratief personeel, tot informatici, ingenieurs, en landschapsdeskundigen – gaat VLM op zoek naar meerdere opleidingen. Telkens volgens hetzelfde procedé. “We zitten rond tafel met de doelgroep en luisteren naar de behoeften. Die vormingsronde wordt omgezet in een specifieke opleiding, waarvoor we op zoek gaan naar een partner. Met Escala werken we zo al meer dan tien jaar samen. Het is intussen een automatisme geworden om aan Escala te denken als we een opleiding zoeken”, zegt Colpaert.

Escala organiseert zo’n tien tot vijftien in house trainingen voor VLM. Diverse opleidingen, van skills, tot juridisch, vastgoed, HR, communicatie, agressie, bureautica, en EHBO. “In het aanbod zien we zowel opleidingen rond office, word, en excel, als bijvoorbeeld managementtraining of milieugerelateerde opleidingen. Zo loopt er momenteel ook een opleiding voor inspecteurs hoe men moet omgaan met mondige burgers. Het aanbod is dus heel uiteenlopend”, zegt Sandy Colpaert.

Escala biedt in veel gevallen de trainingen aan in de regionale kantoren van VLM. “De flexibiliteit is een grote troef. Hoe gecompliceerd de vraag ook is, Escala komt bijna altijd met een oplossing. Ook bij hoogdringendheid. Bij een dringende nood aan een training, speelt Escala heel kort op de bal. Een bijkomend pluspunt is de verhouding prijs-kwaliteit. Men werkt met vakbekwame, gedreven mensen die degelijke trainingen op maat aanbieden, aan concurrentiële prijzen. Bovendien appreciëren we dat Escala zich niet opdringt om opleidingen te verkopen. We hopen dat deze samenwerking op deze manier in de toekomst kan verder groeien”, aldus nog Sandy Colpaert. 

Lees ook het blogbericht over de Arteveldehogeschool