Nieuw! Unieke ‘Club Management’

Club management voor de publieke en de sociale sector

Nieuwe club management voor leidinggevenden in lokale besturen, OCMW's, intercommunales, zorg, maatwerkbedrijven, onderwijs en andere sociale organisaties

In februari laatstleden gaven we het officiële startschot voor onze nieuwe innovatieve clubformule. Dat geschiedde in onze fonkelnieuwe campus te Gent aan the Loop. 
Het dagthema was toen duurzaamheid. Topgastsprekers waren federaal Vice-Eerste Minister Petra De Sutter en Dr. Evelien Kieckens van het UZ te Gent.

De Club Management start nu effectief op donderdagnamiddag 19 mei 2022. De belangrijkste kenmerken van deze clubformule met vier sessies per jaar zijn: samen lunchen en netwerken, een organisatie in het werkveld bezoeken, de gastspreker horen getuigen gevolgd door een externe topspreker omtrent management en leiderschapsactualia. Leren van elkaar en vervolgens toepassen in de eigen organisatie. 

Just join the Club! 
 

 

Lees meer over de nieuwe Club Management