Resultaten grote telewerkenquête - download hier ons e-book!

Het is een open deur intrappen als we zeggen dat 2020 en de wereldwijde coronapandemie onze werksituatie en bij uitbreiding ons hele leven op zijn kop heeft gezet. Het digitaal werken en digitaal leren kwamen in veel organisaties in een stroomversnelling. Voor sommige organisaties was het thuiswerk niet helemaal nieuw, maar voor anderen net wel. Zeker is dat het een uitdaging was voor iedereen.

In de septembereditie van Espresso, ons halfjaarlijks blad, ligt de focus op het ‘nieuwe werken en leren’ sinds corona. We lanceerden daarom vooraf een grote enquête rond het thuiswerken pre- en post corona, om te peilen naar de ervaringen en gevoelens van medewerkers na meer dan een jaar (verplicht) thuiswerk. Ook de meningen over mogelijk toekomstig thuiswerk en hoe dat er dan moet uitzien  werden bevraagd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enquête werd verspreid via onze eigen database en op onze social media. De afname gebeurde tussen 24 mei 2021 en 14 juni 2021. Telewerk was op dat moment vanuit de overheid nog steeds verplicht voor alle personeelsleden wiens functie zich daartoe leende. Deze verplichting werd pas een aanbeveling vanaf 28 juni ’21. 
In Espresso kon u reeds een korte samenvatting van onze resultaten lezen, in dit e-book presenteren we u graag de volledige, gedetailleerde resultaten

Download hier het e-book met alle resultaten