Nieuwe docent in de kijker

Interview met Sven De Schampheleire | afdelingshoofd FM Welzijn, stad Gent

Nieuwe docent in de kijker: Sven De Schampheleire, afdelingshoofd FM Welzijn, stad Gent
Sven De Schampheleire is van opleiding burgerlijk ingenieur werktuigkunde. Hij heeft altijd een sterke interesse gehad in HVAC en heeft hier na zijn studies ook in gedoctoreerd. Los van wat zijn opleiding doet vermoeden is Sven echter erg praktisch en concreet ingesteld. Mede daardoor is hij na zijn doctoraatstudies begonnen bij Stad Gent als technisch expert/projectleider. Hier heeft hij diverse expertises opgedaan binnen elektriciteit, HVAC, liften, toegangscontrole, camera's, bewaking, brand/ inbraak, veiligheidsverlichting, ... Na de eerste twee jaar bij Stad Gent (dienst Onderhoud Gebouwen) is hij bevorderd naar afdelingshoofd binnen FM Welzijn (vroeger OCMW Gent) waar hij leidinggevende is over een 40-tal medewerkers binnen de diverse takken van facility management. Hierdoor is ook zijn expertise rond zorg binnen de sociale sector gegroeid.


Waarom ben jij docent?

Ik heb altijd super graag lesgegeven, al binnen mijn doctoraatopleiding burgerlijk ingenieur heb ik diverse lesopdrachten voor mijn rekening genomen. Om dit meer professioneel aan te pakken heb ik een leerkrachtenopleiding gevolgd in avondonderwijs. Ondertussen werk ik al enkele jaren binnen facility management voor stad Gent. Mijn voornaamste motivatie om deze cursus te geven is dan ook dat ik mijn kennis wil doorgeven aan andere mensen binnen facility management. We werken allemaal in een overheidscontext waar we met een beperkte hoeveelheid aan middelen moeten opereren. 
Ik wil de kennis die ik heb opgebouwd de voorbije jaren doorgeven en tips geven over hoe je het onderhoud kan aanpakken binnen je eigen patrimonium. Ik wil zoveel mogelijk informatie doorgeven en zoveel mogelijk vragen beantwoorden. 


Waar wil je de klemtoon op leggen? 

De klemtonen liggen vooral op de praktijk (hoe pakken we zaken concreet aan?): 

  1. Welke fouten hebben wij al gemaakt als groot stadsbestuur? Wat wil dit zeggen voor kleinere stadsbesturen of gemeentes? Hoe kunnen we leren uit onze fouten? 
  2. Raamcontracten: hoe maken we concreet op een snelle en efficiënte manier raamcontractanten op? Hoe leggen we service level agreements op? Hoe leggen we boetes op? Hoe leggen we kwaliteit op of hoe beschrijven we dit concreet? 
  3. Standaardisatie: hoe zorgen we ervoor dat een gebouw bevattelijk is voor de aannemer, studiebureau, FM én gebruiker? Hoe pakken we dit concreet aan? 

Ik wil vooral focussen op openheid en eerlijkheid. 


Welke zijn belangrijke evoluties in de wereld van de facilitymanager?

De wereld van facility management is veel complexer dan vroeger. Niet alleen op het vlak van veiligheid (met het almaar hoger wordende aantal keuringen bv.), maar ook door het steeds complexer worden van de technieken, zoals toegangscontrole, HVAC&R, veiligheidsverlichting en  elektriciteit (nieuw AREI). 
Sommige zaken gaan zelfs zo snel dat de keuringsorganisaties  bv. zelf niet kunnen volgen. Dit maakt dat wij ons als bestuur moeten wapenen om flexibel en efficiënt te kunnen omgaan met deze snelle en complexe evoluties. Vele tips over hoe je je hiertegen kan wapenen worden ook tijdens de opleiding gegeven. 


Wat wil je meegeven aan je collega’s cursisten facilitymanager

Geduld ????
Met verschillende tips kan je uiteraard snel aan de slag, maar voor je een volledige FM dienst gereorganiseerd hebt, daarvoor is er tijd nodig en veel geduld. De zaken die ik wil meegeven aan iedereen zijn zaken om stap-per-stap aan te pakken, maar op lange termijn houden ze een hele reorganisatie in. 

Meer weten over de opleiding 'Facility management voor openbare besturen en zorginstellingen'