STUDIEDAGEN & EVENTS

Tijdens deze studiedag leert de minder (of meer) digitaal vaardige spreker zijn/haar professionele presentaties nog eigentijdser verwezenlijken. En bi...

De voorbije jaren organiseerden we enkele grote studiedagen voor maatschappelijk assistenten rond de thema's asiel (2016), inburgering (2017) en w...

U kijkt uit naar praktijkgerichte informatie en ervaringen inzake gemeentefiscaliteit?Tijdens deze studiedag worden zowel de actualia toegelicht alsoo...