Interview met docent Willem Pauwels

Wil je een overheidsopdracht tot een goed einde kunnen brengen, dan is een goed en overzichtelijk begrip van het spel en de spelregels essentieel

Willem Pauwels maakt sinds enkele maanden deel uit van het docententeam van Escala en mocht in augustus al een eerste gesmaakte in house opleiding verzorgen voor de technische medewerkers van een sociale huisvestingsmaatschappij. Ook in ons open aanbod zal hij een opleiding verzorgen met focus op de uitvoering. Dat hij de expertise en ervaring koppelt mag wel duidelijk zijn: hij studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht tijdens de masterfase van zijn opleiding en is als jurist verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid. Binnen de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica staat hij in voor de juridische ondersteuning van alle overheidsopdrachten die door de afdeling in de markt worden gezet. We trokken naar hem met enkele vragen.

Waarom bent u docent? 

Ik hou heel erg van de interactie met de cursisten tijdens de opleidingen, van het gevoel dat ze zaken anders bekijken dan voorheen, van het gevoel dat ik hen iets kan bijleren. Ik vind niets leuker dan te mogen zien hoe de leerstof tijdens opleidingen ook echt gaat leven, wanneer cursisten vanuit de eigen ervaring eigen dossiers of vragen aanbrengen bij de gedoceerde stof. Ik draag mijn expertise en mijn ervaring graag over maar ik vind het ook steeds fijn om zelf ook nog bij te leren uit de interactie met de cursisten als uit de voorbereiding van mijn cursussen, dat maakt het docent-zijn enorm verrijkend. 

Waar wil u de klemtoon op leggen? 

Technici ondervinden vaak problemen op het terrein en ik wil hen de kennis en inzichten bieden om daarmee om te gaan. Ik wil hen ook de tools aanreiken om problemen en conflicten proactief te voorkomen. Ik wil hen overzicht en inzicht aanreiken! 

Alles begint met een duidelijk overzicht. Hoewel de regelgeving rond overheidsopdrachten een klein rechtsdomein is, loop je er zeer gemakkelijk in verloren. Wil je een overheidsopdracht tot een goed einde kunnen brengen, dan is een goed en overzichtelijk begrip van het spel en de spelregels essentieel. 

Daarnaast wil ik ook inzetten op inzicht. Mijn cursisten moeten ook echt verstaan waarom een bepaalde overheidsopdracht loopt zoals ze loopt. Waarom worden bepaalde zaken op een bepaalde manier in  de wetgeving omschreven? Wat zet je best wel en niet in je bijzonder bestek? Hoe pak je een wijziging van je opdracht aan tijdens de uitvoering? En ga zo maar door... 

Ik geloof oprecht dat overzicht en inzicht iedereen die van dicht of ver bij overheidsopdrachten is betrokken kan helpen om een betere opdracht in de markt te plaatsen en uit te voeren.

Wat wil u meegeven aan uw collega's-cursisten?

“Niet gaan bestaat niet!”

Het overheidsopdrachten-recht komt soms over als een zeer technisch en complex geheel van regels en procedures. Een kat vindt er nog moeilijk haar spreekwoordelijke jongen in terug. Toch is er voor elke vraag binnen elk dossier, hoe complex ook, een antwoord te vinden. 'Overzicht' en 'inzicht' zijn hiervoor essentieel: weten waar je moet beginnen zoeken. Eens men die vaardigheden verworven heeft komt men al een heel eind in het oplossen van vragen die iedereen in de dagdagelijkse praktijk ontmoet. 

Hoe heeft u de voorbije maanden ervaren?

Externe zaken kunnen een grote impact hebben op een overheidsopdracht in aanbesteding of in uitvoering. Nu was het de COVID19-pandemie die van de ene dag op de aanbesteder ertoe verplichtte om de opdracht die hij op dat moment aan het opzetten of het uitvoeren was opnieuw tegen het licht te houden. Terug naar de tekentafel, toch minstens ten dele. We dienen ook continu op te volgen hoe de regering en de rechtspraak op zo’n crisissituatie inspeelt. Het waren dus bijzondere tijden maar ook zeer boeiende tijden… Het zal in de opleiding ook ongetwijfeld aan bod komen.

Dankuwel & welkom in het Escala-team! 

 

Meer info omtrent de opleiding overheidsopdrachten voor aankopers en technici vindt u hier.  

 

Bekijk hier alle opleidingen omtrent overheidsopdrachten