NIEUW: 4 Masterclasses rond betaalbare klimaatbeheersing in de bebouwde omgeving

Lokale overheden staan voor belangrijke uitdagingen inzake het beheer van hun openbaar groen: hoe kan het openbare groenaanleg en groenbeheer voor de toekomst klimaatrobuust, duurzaam, maar vooral ook financieel haalbaar georganiseerd worden? 

Vanuit deze vraag en leernood ontwikkelde Escala samen met 2 ervaren docenten dit voorjaar de nieuwe opleidingsreeks van 4 masterclasses rond klimaatbeheersing in de bebouwde omgeving:

  1. Klimaatbeheersing in de bebouwde omgeving 
  2. Klimaatbestendige en betaalbare groenaanleg en groenbeheer in bebouwde omgeving 
  3. Klimaatbestendige en biodiverse grasperken, hagen en houtkanten in de bebouwde omgeving 
  4. Klimaatbestendige en recreatieve inrichting van hemelwaterzones in bebouwde omgeving

Deze masterclasses richten zich tot de beleidsverantwoordelijke, diensthoofd of beleidsmedewerker voor het openbaar domein bij een lokale overheid, diensthoofd van de groendienst, ruimtelijke planners bij studiebureaus of landschapsarchitecten werkzaam in de publieke ruimte.

De masterclasses worden gegeven in een 'mixed class'. Hierbij is de docent aanwezig in een fysiek leslokaal, maar krijgt u de keuze: ofwel volgt u ook fysiek mee in het lokaal of volgt u online van op afstand mee. 

In deze blog maken we kort even kennis met onzee docenten, Karl Clement (masterclass 1 en 2) & Leen Herrewyn (masterclass 3 en 4) . 

Dag Karl en Leen, kunnen jullie zich kort even voorstellen? 

Karl: Ik ben sinds 1992 aan de slag als zelfstandig/freelance landschaps- en tuinarchitect, met een vooropleiding als tuinbouwdeskundige. Ik ben actief in zowel private projecten als grote openbare groen-blauwe integrale natuur- en infrastructuurprojecten. Dit omvat dan dak- en gevelgroen, ecoducten, eco-bufferbekkens, boombunkers, vernattingsprojecten, kleine landschapselementen, wegenis en spoor, etc.... Klimaatadaptieve ideeën, ecologie, duurzaamheid, circulair denken, sociale cohesie en een doorgedreven communicatie tussen overheid, landbouw en burger of particulier krijgen telkens een centrale rol in mijn projecten. 

Ik geef mijn ervaring en kennis reeds vele jaren door als docent rond duurzaam groenontwerp en groen bouwen (klimaatadaptatie, dak- en gevelgroen). 

Leen: Ik ben Leen Herrewyn, geboren in 1983. Ik volgde de opleiding groenmanagement in Roeselare en ging daarna aan de slag bij Regionaal Landschap Houtland in Brugge. Daar ben ik reeds 17 jaar actief als medewerker landschap en natuur. Ik ben gespecialiseerd in natuurinrichtingstechnieken. Vanuit mijn functie begeleidde ik reeds verschillende lokale besturen bij het implementeren van een ecologisch beheer van de publieke groene ruimte. 

Waarom vindt u het zo belangrijk dat deze opleidingen worden aangeboden en waarom moet men deze zeker volgen? 

Karl: Een groene transitie moet zo snel mogelijk plaats vinden. De kennis moet worden gedeeld, zodat iedereen met de mogelijkheden ook het initiatief kan nemen om op eigen terrein zijn bijdrage te leveren. Meten is weten, maar het nu zeker ook tijd voor actie. We bespreken in de opleiding innovatieve, technische en nature-based concrete mogelijkheden en toepassingen, met een focus op budgetvriendelijke oplossingen en win-win voor economie en ecologie. 

Less, is ook hier... more! 

Leen: In deze tijden, waarin het klimaat meer en meer in extremen gaat, is het belangrijk dat elk van ons er zich bewust van wordt dat alle beetjes kunnen helpen. Of het nu gaat over maatregelen in particulieren (stads)tuinen, op het platteland, in openbare parken, op bedrijfsterreinen, in steden of gemeenten,... op elk niveau kan een steentje worden bijgedragen aan klimaatbeheersing. Elke actie telt en kan op korte of langere termijn het verschil helpen maken. Ik vind het belangrijk de mensen daarvan bewust te kunnen maken... Hen bewust te maken dat elk van ons een beetje verantwoordelijkheid draagt bij deze opwarming van de aarde, maar dat iedereen ook tegelijk mee het verschil kan maken om het tij te kunnen keren. 

Wat komt er in uw opleidingen aan bod? 

Karl: Allerlei eenvoudige, technische tot innovatieve integrale groen-blauwe oplossingen in en rondom de bebouwde omgeving, waarbij aandacht is voor mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. 

Leen: ecologisch graslandbeheer, beplantingen met streekeigen groen, natuurlijke buffer- en infiltratiezones, combinatie recreatie-duurzaam waterbeheer, communicatie naar de burger toe,...  

Wat is uw aanpak, uw methodologie voor deze opleidingen? 

Karl: Aan de hand van vele praktische voorbeeldprojecten bespreek ik uitvoerig concepten en uitvoeringen, waarbij er steevast mogelijkheid is tot interactie en gesprekken rond het onderwerp met de cursisten. 

Leen: Met mijn bijdrage aan deze opleiding hoop ik aan de hand van dagdagelijkse, (haalbare!) praktijkvoorbeelden te kunnen aantonen dat de stap naar meer duurzame inrichting en beheer van openbaar groen een haalbare en vooral betaalbare stap kan zijn. 

 

 

Ontdek hier alle data voor deze 4 nieuwe masterclasses!