Escala richt Centrum voor Agressiebeheersing op

Behaal uw attest ‘Agressiecoach’ in het Centrum voor Agressiebeheersing

De vraag naar opleidingen rond omgaan met agressie stijgt. Daarom heeft Escala in 2018 een Centrum voor Agressiebeheersing opgericht. Mét mogelijkheid tot het behalen van een attest ‘Agressiecoach’. “Het CAB bundelt alle opleidingen on topic én biedt advies aan”, zegt coördinator Sven Nachtergaele. 


Het aantal vormen van agressie is de laatste jaren toegenomen. Ook de vraag hoe men hiermee moet omgaan stijgt. “Op de juiste wijze reageren op agressie is heel belangrijk om te voorkomen dat de situatie escaleert”, schetst Sven Nachtergaele. “Het gedrag van iemand anders kunt u niet sturen, uw eigen gedrag wel. Het doel is wel dat de andere persoon zich aanpast. De agressie detecteren en er tijdig en correct op inspelen is de boodschap”.


Escala heeft al jaren een traditie in agressie-opleidingen. “Het aanbod was eigenlijk te versnipperd. Zo is het idee ontstaan om alle opleidingen die te maken hebben met agressie te bundelen. We maakten de denkoefening: welke opleidingen zijn er al en welke cursussen zouden er nog moeten bijkomen”. Escala stelde een cluster samen en goot dat in een nieuwe entiteit: het Centrum voor Agressiebeheersing. 

Traject agressiecoach

Een keten, bestaande uit 5 dagen opleiding (10 sessies), vormt de rode draad. Deze opleidingen kunnen zowel in open als gesloten aanbod georganiseerd worden.  Volgende topics komen hierin aan bod:

  • detecteren van agressief gedrag
  • ontwikkelen van een agressieprotocol
  • basis omgaan met verbale agressie
  • basis omgaan met fysieke agressie
  • opvang en nazorg na een agressie-incident.

Het volgen van dit traject leidt tot het attest van ‘agressiecoach’.


“Dit is een startaanbod en zal constant evolueren naargelang de interesse. Merken we dat een bepaalde vraag vaak terugkomt, dan zetten we daar een docent op”, zegt Sven Nachtergaele. Alle opleidingen rond agressie zijn opgesteld volgens het drieluik preventie, controle en nazorg. “Dit wordt verder opgesplitst in verbaal, fysiek en gedrag, individueel en beleidsmatig. Ook de opleidingen ‘basisreacties bij terreur’ en ‘leugendetectie’ werden opgenomen in de keten, omdat er veel vraag naar is”.


Het CAB moet uitgroeien tot een kenniscentrum, dat meer doet dan enkel opleidingen aanbieden. “We zullen ook advies verstrekken, helpen bij het opstellen van een agressieprotocol en bijsturen waar nodig. Vroeger wachtten we tot de vraag kwam van organisaties voor een bepaalde opleiding rond agressie. Vandaag stappen we proactief naar de besturen en de social profit toe. Het open aanbod in de campus te Gent wordt versterkt tot een geïntegreerd traject en we bieden nu dus ook een gesloten aanbod aan. We zitten rond de tafel met een bestuur of vzw, luisteren naar de noden en ontwikkelen een opleiding op maat”, vertelt Sven Nachtergaele.
 

Voor meer info omtrent het CAB (Centrum voor Agressie Beheersing), contacteer Sven Nachtergaele.

Meer info omtrent traject tot Agressiecoach