Veiligheidsprotocol voor cursisten

Hoe de opleidingen weer veilig van start gaan

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR DOCENTEN EN CURSISTEN |  VAN TOEPASSING SINDS 01/09/'20

TOEPASSINGSGEBIED
De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist en docent van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings, domeinen en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en les te geven/volgen, aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.

UITGANGSPUNT
De veiligheid en gezondheid van iedereen zijn de absolute basisvoorwaarden bij de organisatie van de lesactiviteiten en opleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren.

ALGEMENE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Pas de regels van ‘social distancing’ toe    

 • Respecteer in de circulatie, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Op de vloer is een circulatieplan uitgetekend (lijnen en pijlen) dat dient gevolgd te worden.
 • Begeef je bij het binnenkomen en na het handen wassen/ontsmetten meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen.
 • Aan de onthaalbalies is een plexi afscherming voorzien en een afstandsmarkering aangebracht. Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen u helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal.
 • Medewerkers en docenten sporen cursisten aan om de regels te respecteren en melden eventuele problemen. Bij flagrante overtreding of weigering kan de cursist verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Hygiënemaatregelen 
De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.

Handhygiëne

 • Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen enkele keren per dag met zeep!! 
 • Bij het binnenkomen ontsmet je je handen bij de ontsmettingszuil aan elke hoofdingang. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden. 
 • Of was je handen in de dichtstbij gelegen sanitaire ruimte. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden. Wrijf de handen voldoende zodat elk plekje aan bod komt.
 • Was je handen na elk toiletbezoek en ook tussendoor enkele keren: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking.
 • Was/ontsmet je handen vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toestellen, toetsenborden, afstandsbedieningen, enz. 
 • Wie dit wenst, kan zelf ontsmetting of handschoenen meebrengen.


Mondmaskers verplicht!

 • Wij volgen de instructies van de overheid, die het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor eenieder verplicht, ook tijdens de les. Ze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
 • Cursisten en docenten worden verzocht om zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro. Docenten ontvangen een mondmasker met logo. Mondmaskers dienen dagelijks vervangen te worden en de herbruikbare dienen gewassen te worden op 60°C.  
 • Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten.
 • De eigen medewerkers dragen mondmaskers van zodra ze het gebouw betreden en telkens ze uit hun bureau komen.


Hoest- en nieshygiëne

In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen. Best is om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien. Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de restafvalbak. 


Gezicht aanraken
Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen.

Toch ziek?  

Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), blijft thuis en contacteert de huisarts voor eventuele testing. We verwijzen hiervoor naar het advies over Coronatesting hierna (afkomstig van Agentschap Zorg & Gezondheid). Bij bevestigde/vermoede corona besmetting: Contacteer uw cursusbegeleider of de campusmanager opdat we de opgestelde coronaprocedure in gang zetten en de nodige actie ondernemen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Leslokalen 

 • “Mondmasker verplicht” is de algemene regel, altijd en overal, ook tijdens de les.
 • Per theorielokaal wordt de regel gehanteerd van min. 1m afstand wanneer gezeten. Men neemt enkel plaats op een vooraf aangeduide stoel of plek. Overtollige stoelen zijn weggehaald en mogen niet worden bijgezet.
 • In de informatica- en domoticalokalen worden plexi schermen op de tafels geplaatst tussen de cursisten en zal de normale bezetting mogelijk zijn.
 • Ook in de praktijklokalen geldt een strikte mondmaskerplicht. Docent en cursisten dienen zoveel mogelijk de afstand te bewaren, geregeld de handen te wassen en gebruikte materialen te ontsmetten. Waar mogelijk is een circulatieplan afgetekend of zijn afgebakende zones aangeduid. I.f.v. de maximale toegestane capaciteit zijn bepaalde machines afgeschermd, opdat ze niet gebruikt worden
 • Bij het binnenkomen kijkt de docent erop toe dat de cursist zo ver mogelijk doorschuift naar de verst gelegen beschikbare plek. 
 • Bij het buitengaan zorgen docent en cursisten ervoor dat wie dichtst bij de deur zit, eerst het lokaal verlaat, zodat de veiligheidsafstand bewaard blijft.
 • De lokalen worden zo goed mogelijk verlucht, door zo veel mogelijk de ramen open te zetten tijdens de les (als het weer dit toelaat) en de deur op een kier, zodat klinken zo weinig mogelijk aangeraakt worden.


Specifieke maatregelen per opleiding/sector
Naast de algemene richtlijnen, zijn er voor bepaalde opleidingen bijkomende sector-gerelateerde maatregelen van kracht via de sector- of beroepsorganisaties. Deze worden afzonderlijk toegepast en gecommuniceerd aan de docenten en cursisten van die opleidingen.

Vergaderingen docenten/cursisten
Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). Kan dit niet, beperk je dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand.

Pauzes en catering

 • De bediening van alle cafetaria’s is gesloten, dus breng zelf je drank, lunch en versnapering mee. In een aantal campussen zijn er drank- en snackautomaten ter beschikking.
 • Voor de dagopleiding is er over de middag een cateringruimte voorzien. Respecteer ook daar en aan tafel de social distancing en 1,5 meter afstand. Voor de veiligheid werden stoelen weggenomen. Verplaats geen stoelen en tafels.  We spreken met de docent een pauzemoment af om zo veel mogelijk de groepen te spreiden. 
 • Bij de avondopleidingen worden standaard geen pauzes voorzien. De docent kan een korte pauze inlassen voor bezoek aan sanitair of om een luchtje te scheppen die bij voorkeur buiten gebeurt. Ook op het domein gelden de regels van social distancing en mondmasker!
 • Gelieve ook je handen te wassen na elke pauze en sanitaire stop.


Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen

 • Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden, ...  
 • Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
 • Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen).
 • Alle vuilnisbakken worden dagelijks geledigd.


Communicatie en naleving

 • De veiligheidsregels worden gecommuniceerd via affiches, videoschermen, website, docenten- en cursistenplatform. 
 • Ze worden ook persoonlijk gecommuniceerd aan docenten en cursisten via de uitnodigingen voor de organisatie van de lessen. 
 • Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen / les te geven, aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.
 • Wie de maatregelen overtreedt wordt hierop aangesproken. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven.
Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met je cursusbegeleider of stuur een mail naar patrick.huyghe@escala.be.

Tags