Veiligheidsafstanden betreffende opslag van gevaarlijke producten


“Afstandsregels niet enkel van belang in tijden van corona!”
Opleiding Veiligheid 210615
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding zal u:

•Inzicht hebben in de wetgeving met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten.

•Weten wie is waar voor verantwoordelijk.

•Inzicht hebben in keuringen en controles.

•Inzicht hebben in de opslagvoorschriften met o.a. de afstandsregels.

Omschrijving

Hoeveelheden van gevaarlijke producten die groter zijn dan het dagverbruik moeten opgeslagen worden.

Opslag van gevaarlijke stoffen is onderhevig aan strenge regels niet alleen in het kader van de bescherming van het milieu maar ook in het kader van veiligheid. De ervaring leert dat u wellicht nog diverse vragen hebt inzake de praktische toepassing van deze toch wel complexe materie.

Opslaan van gevaarlijke producten is onderhevig aan strenge regels.

Enkele vragen waar u in de praktijk mee geconfronteerd wordt en die tijdens deze opleiding aan  bod komen zijn:

•Hoe moeten gevaarlijke producten bewaard worden?

•Welke brandbestrijdingsmaatregelen moet u nemen?

•Wie heeft welke taken/ verplichtingen?

•Codex/ Vlarem wetgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor deze opleiding denken we aan preventieadviseurs, milieucoördinatoren en leidinggevenden.

Methodologie

Deze opleiding gaat enkel klassikaal door.

Naast het theoretisch kader is er voornamelijk aandacht voor praktijkvoorbeelden t.t.z. situaties waarmee u in het werkveld mee kunt geconfronteerd worden.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing van de milieucoördinator.

Programma

  • Begrippen en definities.
  • Wegwijs in het wetgevend kader, verantwoordelijkheden.
  • Algemene bepalingen betreffende de opslag van gevaarlijke producten met o.a. aandacht voor constructievoorschriften, inkuipen, opvang, …
  • Afstandsregels en scheidingsafstanden.
  • Keuringen en controles.
  • Mogelijke knelpunten in het werkveld.
  • Bespreking van enkele praktijkgevallen.

Brecht Vanwynsberghe is preventieadviseur in de "bouwsector" meer bepaald in de bouwindustrie en heeft dagdagelijks te maken met deze problematieken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.