Bijscholing voor de veiligheidscoördinator


De coördinatie-instrumenten. Werken op hoogte.
Opleiding Veiligheid 080370

Introductie

Deze opleiding wordt georganiseerd in het kader van de wettelijke verplichting voor de veiligheidscoördinator om zich bij te scholen maar is eveneens interessant voor architecten, preventieadviseurs en leidinggevenden in bouwprojecten die op de hoogte willen zijn inzake de nieuwste technieken en de recentste regelgeving.

Omschrijving

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen moeten de veiligheidscoördinatoren zich voortdurend bijscholen door deel te nemen aan kennisverrijkende initiatieven zoals bijscholingscursussen of studiedagen. De veiligheidscoördinator heeft trouwens de wettelijke verplichting om zich bij te scholen.

Sinds het najaar 2007 zijn we gestart met de organisatie van bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden en ervaring.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze bijscholing richt zich tot de veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Daarnaast kan dit initiatief ook interessant zijn voor de architect, de preventieadviseur en leidinggevenden in bouwprojecten.

Programma

Sessie 1

In de eerste sessie bekijken we de wettelijke inhoud van de coördinatie-instrumenten conform het KB TMB via een zandbakoefening. Uitgaande van plannen worden er in groepjes de nodige coördinatie-instrumenten uitgewerkt, rekening houdende met de minimale wettelijke inhouden volgens het KB TMB.

Een interactieve sessie met open discussie tussen docent en cursisten.

Sessie 2

In de tweede sessie wordt er stil gestaan bij het aspect werken op hoogte. Vele arbeidsongevallen zijn immers te wijten aan de val van personen van hoogte. Wat zegt de wetgever hier omtrent? Hoe ga je daar mee om zowel tijdens de constructie als met het oog op het later onderhoud van het gebouw?

Terug een zeer leerzame interactieve sessie tussen docent en cursisten.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.