Bijscholing voor de veiligheidscoördinator


Bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator

Omschrijving

Sinds het najaar 2007 zijn we gestart met de organisatie van bijscholing specifiek bedoeld voor veiligheidscoördinatoren met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden en ervaring.

De veiligheidscoördinatoren hebben de wettelijke verplichting om zich bij te scholen.

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen moet de veiligheidscoördinator zich voortdurend bijscholen door deel te nemen aan kennisverrijkende initiatieven zoals bijscholingscursussen of studiedagen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bijscholing bedoeld voor veiligheidscoördinators tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit initiatief kan eveneens interessant zijn voor de architect, de preventieadviseur en leidinggevenden in bouwprojecten.

Programma

Bouwwerven worden steeds complexer. Dit verhoogd ook de complexiteit van de taken van de veiligheidscoördinator. Een correct V&G plan opstellen in overleg met de bouwheer en de bouwdirectie belast met het ontwerp is dan ook niet evident. Tijdens deze opleiding worden de deelnemers verdeeld in groepjes, waarbij in onderling overleg het project goed wordt bestudeerd, en bepaald wordt wat en hoe de projectspecifieke aspecten worden opgenomen in het V&G plan. Tevens is het de bedoeling om stil te staan van wat op te nemen in het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. Een doe-opleiding dus met veel ruimte voor open discussie en besprekingen!

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.