Bijscholing voor de veiligheidscoördinator


Bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator

Omschrijving

Sinds het najaar 2007 zijn we gestart met de organisatie van bijscholing specifiek bedoeld voor veiligheidscoördinatoren met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden en ervaring.

De veiligheidscoördinatoren hebben de wettelijke verplichting om zich bij te scholen.

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen moet de veiligheidscoördinator zich voortdurend bijscholen door deel te nemen aan kennisverrijkende initiatieven zoals bijscholingscursussen of studiedagen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bijscholing bedoeld voor veiligheidscoördinators tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit initiatief kan eveneens interessant zijn voor de architect, de preventieadviseur en leidinggevenden in bouwprojecten.

Programma

Sessie 1

Op 10 maart 2016 werd de CAO Humanisering van de Arbeid vastgelegd die van kracht ging op 1 april 2016. Deze CAO werd gewijzigd door een CAO van 9 november 2017. Deze nieuwe bepalingen traden op diezelfde datum in werking.

In deze CAO zijn tal van verplichtingen opgenomen die van toepassing zijn op al de bouwbedrijven en bouwwerven. Waarover handelt deze CAO nu alweer? Zijn er verschillen met het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen? Hoe moet de CAO geïnterpreteerd worden? En hoe formuleert u dit in het V&G-plan. Op deze en vele andere vragen wordt er een antwoord gegeven tijdens deze interactieve sessie.

Sessie 2

In de tweede sessie ligt de focus op  hefwerktuigen, hijswerktuigen, verhandelingstoestellen, aanslagmateriaal, …  Voor velen een blijvende moeilijkheid om de verschillen uit elkaar te halen. Wat zegt onze oude ARAB wetgeving hierover? En zijn er reeds aspecten opgenomen in de Codex? Terug een zeer leerzame sessie waar we voor altijd duidelijkheid zullen scheppen.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.