Bijscholing voor de veiligheidscoördinator


De vernieuwde wetgeving inzake overheidsopdrachten en PID
Opleiding Veiligheid 080370

Introductie

Deze opleiding wordt georganiseerd in het kader van de wettelijke verplichting voor de veiligheidscoördinator om zich bij te scholen maar is eveneens interessant voor architecten, preventieadviseurs en leidinggevenden in bouwprojecten die op de hoogte willen zijn inzake de nieuwste technieken en de recentste regelgeving.

Omschrijving

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen moeten de veiligheidscoördinatoren zich voortdurend bijscholen door deel te nemen aan kennisverrijkende initiatieven zoals bijscholingscursussen of studiedagen. De veiligheidscoördinator heeft trouwens de wettelijke verplichting om zich bij te scholen.

Sinds het najaar 2007 zijn we gestart met de organisatie van bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden en ervaring.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze bijscholing richt zich tot de veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Daarnaast kan dit initiatief ook interessant zijn voor de architect, de preventieadviseur en leidinggevenden in bouwprojecten.

Programma

Om de interactie te bevorderen hebt u de mogelijkheid om specifieke vragen op voorhand te bezorgen.

 

Sessie 1

De overeenkomst van de veiligheidscoördinator:

 • Wat moet er volgens de wet allemaal instaan?
 • Welke additionele zaken worden er best nog in vermeld?
 • Hoe zit het nu met de contracten voor veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking?
  • Eén of twee contracten?
  • Wat zijn de verschillen tussen beide contracten?
 • Wat is een aanstellingsdocument?
 • Welke documenten bewaart u best zelfs al veiligheidscoördinator na het beëindigen van de overeenkomst, en wanneer stoppen uw verantwoordelijkheden en beëindigd de overeenkomst eigenlijk?
 • En wat als de werkzaamheden veel langer duren dan intieel voorzien?

Sessie 2

In sessie 2 wordt er een “wat als” thema ingeschakeld? Potentiële wat als vragen die zullen behandeld worden zijn:

 • Wat als er een (ernstig) arbeidsongeval gebeurt? Wanneer is er tussenkomst van de VC noodzakelijk volgens het KB?
 • Wat als er ernstige tekortkomingen zijn op het vlak van veiligheid, en er geen gevolg wordt gegeven aan de adviezen?
 • Wat als de werkzaamheden plots worden gestopt door de opdrachtgever, en door een andere bouwheer worden verder gezet?
 • Wat als u geen informatie krijgt van de tussenkomende partijen voor in het PID?
 • Wat als …

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.