Bijscholing voor de veiligheidscoördinator

Opleiding Veiligheid 080370

Introductie

Deze opleiding wordt georganiseerd in het kader van de wettelijke verplichting voor de veiligheidscoördinator om zich bij te scholen maar is eveneens interessant voor architecten, preventieadviseurs en leidinggevenden in bouwprojecten die op de hoogte willen zijn inzake de nieuwste technieken en de recentste regelgeving.

Omschrijving

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen moeten de veiligheidscoördinatoren zich voortdurend bijscholen door deel te nemen aan kennisverrijkende initiatieven zoals bijscholingscursussen of studiedagen. De veiligheidscoördinator heeft trouwens de wettelijke verplichting om zich bij te scholen.

Sinds het najaar 2007 zijn we gestart met de organisatie van bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden en ervaring.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze bijscholing richt zich tot de veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Daarnaast kan dit initiatief ook interessant zijn voor de architect, de preventieadviseur en leidinggevenden in bouwprojecten.

Programma

Sessie 1

Sinds kort is er een vernieuwde wetgeving inzake overheidsopdrachten. Tijdens de eerste sessie wordt duiding gegeven over de wijze waarop overheidsopdrachten georganiseerd worden, en waar de veiligheidscoördinator hierbij kan betrokken worden. Hoe pak je dit aan? Welke documenten moeten er zijn bij een bouwwerk met meerdere percelen? Op deze en vele andere vragen wordt er een antwood gegeven tijdens deze sessie.

Sessie 2

Het postinterventiedossier is een belangrijk document op het einde van een bouwproject, maar wat moet er nu allemaal in een PID steken? Hoe verzamel je deze info, en wat moet de opdrachtgever met deze informatie aanvangen? Wie is verantwoordelijk om het postinterventiedossier bij te werken bij latere werken? Wat zegt de wetgeving omtrent het postinterventiedossier in mede-eigendom? Tijdens deze sessie wordt een antwoord gegeven op al deze vragen.