Ventilatie Ronde van Vlaanderen - Gratis infosessie - Zehnder


Stand van zaken STS en Technische voorlichting ventilatie
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 180371

Introductie

Deze opleiding is erkend door het VEA en telt mee voor 1 uur permanente vorming.

Omschrijving

Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Een nieuwe Technische Voorlichting, TV 258 basisventilatiesystemen voor woongebouwen en een rekentool helpen de installateur hierbij.

Daarnaast is er reeds veel over de nieuwe STS Ventilatie gesproken. De mogelijke inhoud van deze STS heeft bij veel bouwprofessionals tot commotie geleid. We willen tijdens deze sessie ook meer duiding geven rond de toepassingen en gevolgen.

Tijdens deze sessie, gegeven door Luc Dedeyne, zullen beiden verduidelijkt worden. Daarnaast laten we telkens het gastbedrijf aan het woord. Het gastbedrijf geeft dan toelichting over hun toesteltoepassingen volgens de nieuwe TV en STS.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Architecten
  • Studiebureau
  • Energiedeskundigen
  • EPB-verslaggevers
  • Installateurs HVAC
  • Technisch-commercieel medewerkers van groothandels ventilatie

Voorkennis

Enige kennis van ventilatie en/of EPB is wenselijk om het beste uit deze infosessie te halen.

Programma

13h00 - 13h30: onthaal in het gastbedrijf

13h30 - 14h00: toelichting nieuwe Technische Voorlichting (TV 258 basisventilatiesystemen voor woongebouwen), evolutie STS en kwaliteitskader door Luc Dedeyne

14h00 - 15h00: toesteltoepassingen volgens de nieuwe TV door het gastbedrijf

15h00 - 15h30: pauze en netwerking

15h30 - 16h00: toelichting toestelspecifieke parameters voor TV en EPB door het gastbedrijf

16h00 - 16h30: synthese door Luc Dedeyne

16h30 - 17u00: Netwerking

2018-371-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.