Controle van technische installaties en arbeidsmiddelen


Opsomming en toelichting bij de controles met aandacht voor de inhoud en interpretatie van de controleverslagen

Omschrijving

Als bedrijf worden we vaak geconfronteerd met allerlei verplichte controles, keuringen en nazichten van onze technische installaties, onze arbeidsmiddelen en onze persoonlijke beschermingsuitrustingen.

Verschillende van deze controles moeten verplicht uitgevoerd worden door een Externe Dienst voor Technische Controles op de Werkplaats (EDTC). Andere kunnen door een bevoegd persoon of door het bedrijf zelf uitgevoerd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van technische installaties en arbeidsmiddelen. We denken hierbij o.a. aan onderhoudsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, verantwoordelijken facilitair beheer & technische dienst, leidinggevenden, preventieadviseurs, ...

De opleiding is een aanrader voor preventieadviseurs in het kader van de jaarlijkse bijscholing.

Methodologie

In deze sessie geven we een opsomming en toelichting bij deze controles.

Verder wordt aandacht besteed aan de inhoud en interpretatie van de controleverslagen en hoe we als bedrijf een passend gevolg kunnen geven aan de eventueel vastgestelde tekortkomingen.

controle-1-4_2015-597.jpg

Programma

  • Overzicht van de opgelegde controles en nazichten
  • Periodiciteit van deze controles en nazichten
  • Wie kan instaan voor de uitvoering ervan
  • Wegwijs in het controleverslag
  • Gevolggeving aan een negatief verslag
  • Toezichthoudende overheden
  • Wat te doen in geval de inhoud van het verslag vatbaar is voor discussie, of wanneer men niet akkoord is met de inhoud
  • Vraagstelling

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.