Controle van technische installaties en arbeidsmiddelen

Opleiding Veiligheid 150597

Omschrijving

Als bedrijf worden we vaak geconfronteerd met allerlei verplichte controles, keuringen en nazichten van onze technische installaties, onze arbeidsmiddelen en onze persoonlijke beschermingsuitrustingen.

Verschillende van deze controles moeten verplicht uitgevoerd worden door een Externe Dienst voor Technische Controles op de Werkplaats (EDTC). Andere kunnen door een bevoegd persoon of door het bedrijf zelf uitgevoerd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van technische installaties en arbeidsmiddelen. We denken hierbij o.a. aan onderhoudsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, verantwoordelijken facilitair beheer & technische dienst, leidinggevenden, preventieadviseurs, ...

De opleiding is een aanrader voor preventieadviseurs in het kader van de jaarlijkse bijscholing.

Methodologie

In deze sessie geven we een opsomming en toelichting bij deze controles.

Verder wordt aandacht besteed aan de inhoud en interpretatie van de controleverslagen en hoe we als bedrijf een passend gevolg kunnen geven aan de eventueel vastgestelde tekortkomingen.

Programma

 • Overzicht van de opgelegde controles en nazichten
 • Periodiciteit van deze controles en nazichten
 • Wie kan instaan voor de uitvoering ervan
 • Wegwijs in het controleverslag
 • Gevolggeving aan een negatief verslag
 • Toezichthoudende overheden
 • Wat te doen in geval de inhoud van het verslag vatbaar is voor discussie, of wanneer men niet akkoord is met de inhoud
 • Vraagstelling

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 28/05/2019 18:30 21:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 19/02/2019 18:30 21:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be