Basiskennis kandidaat asbestdeskundige inventarisatie


“Op weg naar een asbestvrij Vlaanderen”

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • De kandidaat kan beschrijven wat asbest is, wat de herkomst van de vezels is en welke de belangrijkste eigenschappen zijn.
 • De kandidaat heeft kennis van de relevante wet- en regelgeving omtrent asbest.
 • De kandidaat kan de algemene historiek met betrekking tot het gebruik van asbest kaderen.
 • De kandidaat kan de meest voorkomende asbestverdachte toepassingen in bouwwerken en objecten herkennen.
 • De kandidaat kan aangeven in welke situaties asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe zo’n situaties vermeden kunnen worden.
 • De kandidaat heeft kennis van de Vlaamse en Belgische wet- en regelgeving op het gebied van asbestinventarissen en kan het doel van een asbestinventaris duiden.
 • De kandidaat weet hoe hij een asbestinventaris moet opstellen en weet hoe hij dit kan doen met respect voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.
 • De kandidaat kan het verband leggen tussen de asbestinventaris en het

beheersprogramma en een asbestverwijdering.

Omschrijving

Het is verplicht om een asbestattest te hebben bij de verkoop van gebouwen en woningen ouder dan 2001.

Uiterlijk tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw beschikken over een asbestattest waar bij verhuur van de woning de eigenaar een kopie moet bezorgen aan de huurders.

Voor de opmaak van dit 'asbestinventarisattest' moet beroep gedaan worden op 'gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie', want enkel zij kunnen een geldig attest opmaken.

Na het volgen van een verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling en het slagen in het examen kunnen kandidaten asbestdeskundigen gecertificeerd worden.

Bent u kandidaat asbestdeskundige dan moet u alvorens te starten met deze verplichte opleiding over een goede basiskennis asbest beschikken. Deze basiskennis kunt u verwerven hetzij door zelfstudie en ervaring hetzij door de hier aangeboden opleiding te volgen.

FEDASBEST, de Nationale beroepsvereniging van asbestdeskundigen en erkende asbestlaboratoria en Skilliant zijn  uitstekend geplaatst om een kwaliteitsvolle en praktische opleiding door ervaren deskundigen aan te bieden.

Deze opleiding heeft tot doel om kandidaat-asbestdeskundigen grondig voor te bereiden op het examen dat ze zullen moeten afleggen om gecertificeerd te raken.

De opleidingen gebeuren in partnership tussen Fedasbest en Escala, waarbij er uitwisseling van persoonsgegevens zal zijn, doch uitsluitend in het kader van de samenwerking.

Deze opleiding werd door het BIV Beroepsinstituut Van Vastgoedmakelaars erkend voor 16 uren permanente vorming voor de vastgoedmakelaar.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie die gecertificeerd willen worden en een goede basiskennis asbest willen verwerven.

Personen actief in de bouwnijverheid, immobiliën, vastgoedmakelaars, architecten, advocaten, notarissen, energiedeskundigen, EPB-verslaggevers, preventieadviseurs,  milieucoördinatoren, ….

Personen die een basiskennis asbest willen verwerven.

Toelatingsvoorwaarden

Minstens hoger secundair onderwijs.

Methodologie

De docenten zijn ervaren asbestdeskundigen van Fedasbest.

De docenten maken gebruik van diverse audiovisuele middelen waardoor de lessen interactief verlopen. Het programma is afgetoetst aan de eindtermen van OVAM.

De nadruk ligt niet enkel op het verwerven van kennis omtrent asbestverdachte materialen maar ook op de praktische aspecten van het uitvoeren van een asbestinspectie inclusief een veilige en betrouwbare staalname.

Na het volgen van de opleiding ontvangt u een attest van deelname.

asbest-2-4_2021-250.jpg

Programma

Dag 1:

 • Wat is asbest?
 • Eigenschappen van asbest
 • Algemene historiek en gebruik van asbest
 • Asbesthoudende materialen herkennen
 • Wanneer is asbest gevaarlijk?
 • Gevolgen en vermijden van asbestblootstelling
 • Wettelijk kader omtrent asbest

Dag 2:

 • De asbestinventaris – soorten en gebruik
 • Bemonstering en analyse asbestverdachte materialen
 • Risicobeoordeling en analyse
 • Beheersprogramma
 • Asbestverwijdering

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

2021-250-2-OmschrijvingDocent-2.jpg

FEDASBEST, de Nationale beroepsvereniging van asbestdeskundigen en erkende asbestlaboratoria en Skilliant zijn uitstekend geplaatst om een kwaliteitsvolle en praktische opleiding door ervaren deskundigen aan te bieden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.