Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen


Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen
Webinar Techniek, onderhoud en bouw 210498

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Ubent geïnformeerd over de stand van zaken van de toekomstige regelgeving.

Introductie

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch gereduceerd worden. Voor niet-residentiële gebouwen (zoals winkels, scholen, sportcomplexen, kantoorgebouwen, …) betekent dit 'koolstofneutraal' zijn.

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen.

Binnen de vijf jaar na overdracht van een gebouweenheid, zal het aan energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Daar bovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2022 een energielabel C of beter behalen en moeten grote niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Architect, Immo makelaar, EPB- verslaggever, energiedeskundige, openbare besturen

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig.

Programma

  • Voor welke gebouwen geldt de renovatieverplichting?
  • Wat houdt de renovatieverplichting in?
  • Wat als ik niet voldoe aan de renovatieverplichting?
  • Zijn er premies voor een niet-residentieel gebouw?

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.