Energiezuinig verlichten in publieke gebouwen


Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee!

Introductie

In 2022 moet een erkende verslaggever 6 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen: deze opleiding komt in aanmerking voor 6 uren permanente vorming.

Vanuit de overheid wordt meer en meer klemtoon gelegd op duurzaam en rationeel energieverbruik. De verlichting in publieke gebouwen is verantwoordelijk voor een significant energieverbruik. Het is dan ook van belang dat de verlichting van naderbij bekeken wordt. Hoe kan men ervoor zorgen dat er op een duurzame manier met verlichting omgesprongen wordt? Dit kan vertaald worden in het type armaturen, het noodzakelijke verlichtingsniveau, de sturing,... Op deze manier helpen we niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de opleiding weet men waarop men kan letten bij het evalueren van het bestaand verlichtingsnetwerk van een gebouw. Men weet welke nieuwe technologieën voorhanden zijn om het elektrisch verbruik van publieke gebouwen te beperken voor wat betreft verlichting.

Omschrijving

Deze opleiding heeft als doel een evaluatietool te geven voor bestaande verlichtingssytemen binnen publieke gebouwen. Daarnaast worden ook de huidige en toekomstige verlichtingstechnieken overlopen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de ontwerpers van openbare gebouwen zoals architecten, interieurarchitecten en studiebureaus; tot de installateurs van verlichtingsinstallaties en tot de technici die instaan voor het technisch en duurzaam beheer van gebouwen binnen de openbare sector.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Hoorcollege aangevuld met praktische voorbeelden van hoe het wel en niet moet.

licht-verlichting-relighting-e-1-3_2012-633.jpg
licht-verlichting-relighting-e-1-2_2012-633.jpg
licht-verlichting-relighting-e-1-1_2012-633.jpg

Programma

Of het nu kantoren, klaslokalen, sporthallen, culturele centra of werkplaatsen betreft; verlichting vertegenwoordigt ook voor lokale besturen minstens 40% van het totaal elektrisch verbruik. Vanuit het standpunt van de gebouweigenaar bestaat er met betrekking tot verlichting nochtans een reëel besparingspotentieel dat kan oplopen tot 50%, zowel op verbruik als op onderhoud. Daarvoor moeten de studiebureaus, de technische diensten, de elektro-installateurs, lichtadviseurs, maar ook de eindgebruikers voldoende kennis verwerven in de nieuwste technologieën die kunnen leiden tot een energie-efficiënte verlichtingsinstallatie.

Bijzondere aandacht  krijgen de ecodesign richtlijnen voor tertiaire en residentiële verlichting met nieuwe eisen voor lampen, ballasten en armaturen. De synergie tussen daglicht en energiezuinig kunstlicht zal via de nieuwste  automatisatie- en regeltechnieken nog tot grotere besparingen leiden. Bovendien vormen premies en de noodzaak tot het bekomen van een lager E-peil hierbij de drijvende motor.

2012-633-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Alain Floree is reeds meer dan 30 jaar actief in de verlichtingswereld. Als projectmanager verlichting heeft hij alle belangrijke evoluties hieromtrent meegemaakt. Het begon met de eerste halogeenlampen begin jaren 80, de intrede van de elektronica in 1990 en uiteraard ook de start en evolutie van de ledverlichting. De passie waarmee hij de verlichtingsmarkt volgt gecombineerd met zijn enorme kennis maken van hem dan ook een echte specialist in deze materie. Hij heeft ook een goede samenwerking met een aantal innovatieve fabrikanten zodat hij steeds op de hoogte blijft van elke nieuwe technologie. Als docent verlichtingtechnologie is hij al meer dan 15 jaar actief bij Syntra West en SBM.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.