Technisch dossier en montagehandleiding voor niet voltooide machines


Technisch dossier en montagehandleiding voor niet voltooide machines
Opleiding Veiligheid 200170

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding weet u wat er noodzakelijk is om in orde te zijn met de wetgeving wanneer machines moeten worden samengebouwd of ingebouwd met andere machines.

Omschrijving

Weet u wat er moet gebeuren wanneer een niet voltooide machine wordt ingebouwd of samengebouwd met andere machines of niet voltooide machines?

Bent u op de hoogte van de vereisten voor niet voltooide machines? Dit is zeer belangrijk, of u nu fabrikant bent van een niet voltooide machine of de gebruiker die als fabrikant van de uiteindelijk voltooide machine optreedt.

Weet u hoe een inbouwverklaring moet worden opgemaakt?

Weet u hoe een verklaring van overeenstemming die alleen van toepassing is op een volledige machine moet worden opgemaakt?  

Een niet voltooide machine is bedoeld om te worden ingebouwd of te worden samengebouwd met één of meer andere machines of ander niet voltooide machines of uitrustingen tot een machine waarop de machinerichtlijn van toepassing is.

De kennis en kunde om een bepaald type inbouwmachine te produceren is in het merendeel van de gevallen de reden waarom een bepaald werk aan een onderaannemer – fabrikant – integrator wordt uitbesteed, want soms is de kennis of zijn de mogelijkheden van diegene die door de machinerichtlijn wordt beschouwd als samenbouwer te beperkt om dit zelf te gaan doen.

De hoofdfabrikant en/of samenbouwer heeft er alle belang bij dat zijn onderaannemer – fabrikant de fundamentele veiligheidseisen uit de machinerichtlijn respecteert.

De bepalingen van de huidige versie van de machinerichtlijn hebben serieuze gevolgen en zorgen voor een aantal essentiële aandachtspunten voor de fabrikanten van niet voltooide machines.

Voor deze machines dient er een technisch Dossier, een montagehandleiding en een inbouwverklaring volgens bijlage II-1-B opgesteld te worden.

Conclusie: het afleveren van een inbouwverklaring voor de niet voltooide machine is waardevoller voor de aankoper alsook voor wie samenstelt of inbouwt. De inbouwer kan dit document op zijn beurt gebruiken als bewijsstuk in zijn eigen technisch dossier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot constructeurs, samenstellers en gebruikers van zowel volledig afgewerkte als van niet voltooide machines. Daarnaast hebben verantwoordelijken in een productieomgeving, verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren, preventieadviseurs, aankopers, invoerders van machines, enz. er alle belang bij voldoende kennis te hebben van de specifieke bepalingen betreffende de vereiste documenten.

Methodologie

Tijdens de opleiding streven we naar een maximale interactie. Uitwisseling van best practices is een belangrijk aandachtspunt en dat lukt perfect dankzij de ervaring van de docent. Om deze interactie te bevorderen worden maximaal 12 deelnemers toegelaten. Na de opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Programma

 • Wetgevend kader, inzicht in de recentste Europese machinerichtlijn
 • Bepalen van de impact van de richtlijn op uw product
 • Ontwerp en grenzen van de machine
 • Normen en vermoeden van overeenstemming
 • Inhoud van het technische dossier
 • Uitgebreide toelichting bij het opstellen van een technisch dossier
 • Risicobeoordeling, conformiteitsnazicht
 • Eisen voor de elektrische installaties
 • Verduidelijken van de eisen van inbouwinstructies en relevante technische dcumenten voor niet voltooide machines
 • Toelichtingen betreffende de inhoud van de gebruiksaanwijzingen en handleidingen
 • Uitwerken van de montagevoorschriften voor niet voltooide machines
 • Opmaken van een inbouwverklaring voor niet voltooide machines volgens bijlage II-1-B
 • Opmaken van een verklaring van overeenstemming volgens bijlage II-1-A

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Marc Debrabandere, Loss Adjuster & Risk Surveyor MDB Consultancy bvba.

Marc was meer dan 30 jaar werkzaam bij Vinçotte. Met deze jarenlange ervaring startte hij daarna zijn eigen bedrijf MDB Consultancy op. Hij biedt ondersteuning op het gebied van veiligheid, omgeving en kwaliteit. Daarnaast helpt hij ook mee bij het ontwerpen van constructiedossiers in het kader van de richtlijn machines. Ook geeft hij support op vlak van productaansprakelijkheid en bij het opstellen van technische handleidingen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.