Bevoegd persoon controle van elektrische gereedschappen


Periodieke controle

Introductie

Elektrische gereedschappen in werkplaatsen en op werven zijn onderhevig aan allerlei uitwendige invloedsfactoren waardoor ze beschadigd en onveilig kunnen zijn voor de gebruiker.

Dergelijke gereedschappen zijn arbeidsmiddelen die moeten voldoen aan de eisen van het KB Arbeidsmiddelen en bijgevolg periodiek aan een controle moeten onderworpen worden door een "voldoende deskundig persoon".

Omschrijving

Het periodiek nazicht van elektrische gereedschappen is een wettelijke verplichting die in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Ook in het VCA zorgsysteem werd de periodieke controleplicht opgenomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die in de toekomst deze periodieke controles van elektrische gereedschappen zelf wensen uit te voeren.

Omwille van een goede interactie worden er maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Voorkennis

Het is noodzakelijk om een basiskennis van elektriciteit te hebben.

Bij uitvoering van de controles in uw bedrijf zal mogelijks een attestering BA4 niet-elektriekers, betreffende de gevaren van elektriciteit noorzakelijk zijn.

Methodologie

Tijdens deze opleiding wordt u wegwijs gemaakt waaraan een voldoende deskundig (bevoegd) persoon moet voldoen en welke controles en metingen van hem verwacht worden.

Programma

  • Verplichtingen werkgever - werknemer
  • Wetgeving - normen - kwaliteitssystemen
  • Wie mag de controles uitvoeren?
  • Wat is een voldoende deskundig persoon?
  • De taken van een "voldoende deskundig persoon"
  • Frekwentie van de controles
  • Stappenplan voor uitvoering van de controles
  • Inspectiepunten
  • Metingen en vereiste resultaten
  • Praktische uitvoering van enkele metingen

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.