Bevoegd persoon controle van elektrische gereedschappen


Periodieke controle
Opleiding Veiligheid 150263

Introductie

Elektrische gereedschappen in werkplaatsen en op werven zijn onderhevig aan allerlei uitwendige invloedsfactoren waardoor ze beschadigd en onveilig kunnen zijn voor de gebruiker.

Dergelijke gereedschappen zijn arbeidsmiddelen die moeten voldoen aan de eisen van het KB Arbeidsmiddelen en bijgevolg periodiek aan een controle moeten onderworpen worden door een "voldoende deskundig persoon".

Omschrijving

Het periodiek nazicht van elektrische gereedschappen is een wettelijke verplichting die in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Ook in het VCA zorgsysteem werd de periodieke controleplicht opgenomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die in de toekomst deze periodieke controles van elektrische gereedschappen zelf wensen uit te voeren.

Omwille van een goede interactie worden er maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Voorkennis

Het is noodzakelijk om een basiskennis van elektriciteit te hebben.

Bij uitvoering van de controles in uw bedrijf zal mogelijks een attestering BA4 niet-elektriekers, betreffende de gevaren van elektriciteit noorzakelijk zijn.

Methodologie

Tijdens deze opleiding wordt u wegwijs gemaakt waaraan een voldoende deskundig (bevoegd) persoon moet voldoen en welke controles en metingen van hem verwacht worden.

Programma

  • Verplichtingen werkgever - werknemer
  • Wetgeving - normen - kwaliteitssystemen
  • Wie mag de controles uitvoeren?
  • Wat is een voldoende deskundig persoon?
  • De taken van een "voldoende deskundig persoon"
  • Frekwentie van de controles
  • Stappenplan voor uitvoering van de controles
  • Inspectiepunten
  • Metingen en vereiste resultaten
  • Praktische uitvoering van enkele metingen

Ghislain De Boever is preventieadviseur en consultant veiligheid. Dankzij zijn ruime ervaring in de materie, zijn interactieve en dynamische aanpak is deze opleiding een aanrader om te volgen.