Ergonomie voor recyclageparkmedewerkers en huisvuilophalers

Opleiding Zorgtechnieken 190606

Omschrijving

Ergonomisch verantwoord werken is niet ingewikkeld, maar vraagt een gedragsverandering en iedereen weet hoe groot de weerstand kan zijn op vragen van gedragswijziging.

Daarom is het van belang dat het programma op een interactieve manier beantwoordt aan 2 vragen:

 • Waarom?
 • Hoe?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot recyclageparkmedewerkers, huisvuilophalers en medewerkers van technische diensten.

Voorkennis

Voor deze opleding is geen voorkennis vereist.

Programma

Theoretisch luik

Om het waarom van praktische tips te begrijpen, is het nodig om eerst een basiskennis over de bouw en werking van vooral de rug, schouders, pols en nek te behandelen.

Deze theoretische benadering is broodnodig om de deelnemers het inzicht te geven waarom bepaalde oefeningen belangrijk zijn.

Ook zal hier reeds ingespeeld worden op specifieke casussen die uw werknemers herkennen uit uen dagdagelijkse activiteiten. Deze theoretische sessie zal bijgevolg erg praktijkgericht en interactief worden aangeboden, waarbij het leertempo wordt afgestemd op de deelnemers.

Deze zaken komen hier aan bod:

 • Opbouw en werking van de rug, nek en schouders:
  Uw medewerker krijgt inzicht in het functioneren van de rug bij zware en schijnbaar minder zware belasting.
 • De wervelzuil (anatomie):
  De basisanatomie van de rug is belangrijk om bepaalde principes te kunnen begrijpen.
 • Rugklachten:
  De meest voorkomende rugklachten worden op een rijtje gezet.
 • Preventie:
  Wat kunt u zoal doen ter preventie van rugklachten? De verschillende technieken worden interactief besproken, waarbij alle aandachtspunten door middel van onderwijsleergesprek worden toegelicht. Ook wordt hier verwezen naar welke techniek voor welke specifieke situaties het beste wordt gehanteerd.

Praktisch luik

 

Hef- en tiltechnieken – ergonomisch werken:

het inoefenen van ergonomische houdingen in de praktijk, als toepassing op de geziene theorie.

Deze situaties komen specifiek aan bod:

 • Diverse lasten tillen in diverse situaties
 • Gewichthefferstechniek in diverse toepassingsmogelijkheden
 • Uitvalpas en toepassingsmogelijkheden
 • Golferstechniek en toepassingsmogelijkheden
 • Specifieke contexten die aangeleverd worden door deelnemers

In dit luik worden algemene hef- en tiltechnieken op interactieve manier gelinkt aan de specifieke situaties waarin deze volgens het functieprofiel kunnen toegepast worden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.