Cultuursensitieve zorg in ziekenhuizen


Een must voor een verhoogd welzijn voor patiënt en medewerker.
Opleiding Zorgtechnieken 190329

Introductie

Cultuursensitieve zorg verhoogt het welzijn van de patient, zijn of haar familie en de ziekenhuismedewerkers. In het ontegensprekelijk multiculturele Vlaanderen geeft cultuursensitieve zorg een absolute meerwaarde aan de ziekenhuiswerking.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kan patienten en hun familie nog cultuursensitiever benaderen en daardoor voor alle betrokkenen een hoger gevoel van welzijn creëren.

Omschrijving

De leersessie cultuursensitieve zorgverstrekking in het ziekenhuis is volledig toegepast op de ziekenhuiswerking.

Er wordt niet gefocust niet op bv. het Jodendom, Islam of Hindoeïsme, maar cultuursensitieve zorg wordt hier veel breder bekeken met aandacht voor alle mogelijke cultuurdiversiteit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze interactieve vorming richt zich tot hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere ziekenhuismedewerkers met veel contact met patienten en/of hun families... Bijvoorbeeld ergotherapeuten en andere zorggerelateerde functies.

Methodologie

Docente Hanan Ben Abdeslam gebruikt de deep-democracy leermethodiek.

Haar aanpak is zeer interactief tijdens de leersessie en elke deelnemer kan 2 weken voor de opleidingsstart specifieke leerwensen en/of casussen overmaken aan onze docente.

Docente Hanan houdt de deelnemers een 'spiegel' voor zodat zij (nog) cultuursensitiever kunnen ageren op hun werkplek.

Programma

Deze workshop wordt ingepland op dinsdag 2 juni 2020 van 13.00 tot 17.00 uur op een leslocatie in regio Brugge. Exacte leslocatie volgt 'asap'.

 

 • Wat is cultuursensitieve zorg?
  • Interactieve kennis
 • Verschil in normen en waarden:
  • Zijn er verschillen -groepsbespreking - casuïstiek
  • Wat als waarden en normen botsen
  • Belang van communicatie (barrière)
  • Mogelijke oplossingen en wat verbindt ons
 • Welke rol neem je als hulp-, zorgverlener & (team)leider
  • Automatische piloot, kritische of bewuste authentieke handelingen
  • Inzicht en zelfreflectie vanuit deep democracy model
  • Praktische casuïstiek – rollenspel – tips en trics
 • Het belang van diversiteitsbeleid/visie binnen een organisatie
  • Aanbevelingen
2019-329-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Hanan Ben Abdeslam is vroedvrouw met een masteropleiding in verpleeg- en vroedkunde binnen de Universiteit van Antwerpen.

Zij is coördinator binnen het Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan in Brussel en werkt daarnaast als holistisch coach, eerstelijns zorgverlener in een multidisciplinaire multiculturele groepspraktijk in hartje Mechelen. Ze geeft trainingen en gastlezingen over cultuursensitieve (moeder en kind) zorg, binnen een ziekenhuissetting en thuiszorg. Ze is gespecialiseerd in kwetsbare doelgroepen en heeft hierover onderzoek gedaan.

 

Daarnaast is ze (co)auteur van het boek "Pluriculturele zorg ook onze zorg" en ontwikkelaar van de "Cultuursensitieve voorlichtingskoffer", waarvoor in ze 2013 voor het project "Anticonceptie voor kwetsbare vrouwen" de "Well Done Award Health Literacy" in ontvangst mocht nemen. Hanan is lid binnen de werkgroep Pluricultureel verplegen binnen het NVKVV. Met haar Westerse en Oosterse kennis over zorg binnen de (Brusselse) ziekenhuizen, buitenland en thuiszorg, vertaalt ze dit op een praktische manier in haar vormingen met tips en trics om concreet aan de slag te kunnen. Ze helpt je vanuit haar ervaringen en kennis reflecteren en bewust maken van (on)bewuste patronen. De wijsheid stem van de minderheid krijgt een plaats wat leidt tot verbinding - Deep Democracy.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.