De anti-discriminatiewetgeving haarfijn toegelicht en toegepast


Leren via de e-DIV online UNIA situatiedatabank
Opleiding Wetgeving en administratie 190076

Introductie

Deze opleiding wordt gerealiseerd in samenwerking met UNIA.  

Discriminatie kan zich voordoen op diverse vlakken: gender, handicap, leeftijd, herkomst, sexuele geaardheid, geloof, ... enzomeer.

Ook in 2019 en 2020 zullen nog diverse #MeToo gerelateerde en andere discriminerenden gebeurtenissen onder het daglicht komen.

Het is voor elke publieke en social profit organisatie en zijn leidinggevenden zeer noodzakelijk heden ten dage om de Belgische anti-discriminatiewetgeving grondig te kennen om daadkrachtig te kunnen handelen conform de wet en zijn toepassingen bij inbreuken.

Op elke werkvloer, in elk team, van laag tot hoog, kunnen diverse vormen van discriminatie plaatsvinden. Alertheid hieromtrent met kennis van de geldende regelgeving wordt in deze opleiding aangeleerd.

Komt zeker ook aan bod: omkadering positieve acties in de private sector.

Bijzondere leermethode: de 'e-DIV' online UNIA tool, een uitgebreide situatiedatabank, en van daar uit alle mogelijke discriminatie situaties leren beoordelen en krachtdadig kunnen optreden conform de wet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De diensthoofden, de direct leidinggevenden en de teamverantwoordelijken van lokale en hogere besturen, zorgorganisaties (ziekenhuizen en WZC) en sociale economiebedrijven. Geïnteresseerden uit andere not-for-profitorganisaties zijn uiteraard even welkom.

Kortom elkeen die de geldende anti-discriminatiewetgeving grondig wil kennen en correct toepassen in de dagelijkse team-realiteit vindt baat bij deze opleiding.

Bijkomende info

En waarom niet in-house?

Een aantal medewerkers hebben dezelfde leernood? Onze Escala kalenderopleidingen kunnen ook in-house georganiseerd worden!

De voordelen:

  • Leren op een tijdstip, locatie en met een lesduur door u gekozen
  • Lesinhoud, toepassingen, voorbeelden en methodiek op maat van uw specifieke realiteit
  • Geen extra kosten of tijdverlies wegens verplaatsingen
  • Onze tarieven staan los van het aantal deelnemers

Onze in-house offertes zijn zelfs met een beperkt aantal deelnemers al verrassend snel interessant.

Bovendien kan u het ook organiseren samen met andere geïnteresseerde organisaties.

Vraag uw offerte via tine@escala.be. U ontvangt gratis en vrijblijvend één all inclusive offerte.

Methodologie

Bijzonder aan deze opleiding is de noodzakelijke kennisoverdracht, maar vooral de zeer interactieve leermethode via de e-DIV Unia online situatiedatabank.

Kennis opdoen, ondermeer via een online leertool, en praktisch toepassen op herkenbare teamsituaties.

Programma

Voorafgaand aan de eerste basis-sessie doorloopt u op uw eigen ritme de online eDiv-module Wet via www.ediv.be. Dit is een Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving. Tijdens de eigenlijke opleidingssessies 1 en 2 passen we deze kennis toe op concrete situaties en cases: Wat is discriminatie? Hoe objectiveren? Hoe de handschoen opnemen tegen discriminatie binnen uw organisatie, op uw afdeling, in uw team? Er is tijd voor vraag en antwoord en we wisselen onderling goede praktijken uit.

Praktisch: voor de online eDiv-module Wet (module 1): ga naar www.ediv.be en maak een (gratis) account aan. Doorloop vervolgens de module Wet, dit neemt ongeveer 40 min in beslag.

U heeft optioneel nu ook toegang tot de andere modules en u kan de e-Div situatiedatabank consulteren.  Deze bevat 150 voorbeeldsituaties met een duidelijk juridisch antwoord omtrent anti-discriminatie en advies aan de managers of verantwoordelijken.

Sessie 1:

De e-Div situatiesdatabank van Unia bevat 150 voorbeeldsituaties met een duidelijk juridisch antwoord omtrent anti-discriminatie. Via de e-Div online tool van Unia leert u het wettelijk kader rond anti-discriminatie, waar u kan ingrijpen als eerstelijns leidinggevende, hoe u kan objectiveren (zeker ook met humor), hoe u de handschoen kan opnemen tegen discriminatie op uw afdeling, …. Deze e-tool kan u voorafgaand aan de eerste sessie doorlopen. Duurt ongeveer 40 minuten. In sessie 1 wordt er dan onmiddellijk geconcretiseerd.  

Sessie 2:

Interactief oefenen en evalueren, toepassen van het aangeleerde in sessie 1.

Hoe wordt het aangeleerde nu toegepast, hoe reageren in welke situatie?

(Gepland voor najaar 2020: vervolgsessies te Gent en te Antwerpen: wat zijn nu de anti-discriminatie beleidsopties voor de directies van organisaties, inclusief de mogelijke positieve acties.)

Dhr Davy Verhard en/of dhr Didier Boone, sprekers namens UNIA, Brussel.

De docent zijn dus van Unia, een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.