Camerabewaking: wat mag wettelijk en wat kan u technisch verwachten?


Ken de regels en ga bewust om met de technische mogelijkheden en beperkingen
Opleiding Wetgeving en administratie 190591

Introductie

Wat kent u na het volgen van deze totale opleiding?

Na deze modulaire opleiding weet u waar bewakingscamera’s geplaatst mogen worden, welke procedures u dient te volgen en wat mag en niet mag. En met betrekking tot de uitgebreide technische aspecten van bewakingscamera’s stapt u meteen af van het idee: ‘Met een camera wordt alles opgelost en wel onmiddellijk’. Met andere woorden na deze opleiding liggen uw verwachtingen in lijn met de technische mogelijkheden waardoor u doordachte keuzes kan maken. Verder zal u de principewerking kennen van een Closed Circuit Television Camera (CCTV) -installatie met alle bijbehorende componenten. Ook kunt u een CCTV-installatie concipiëren en in dienst stellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers, facility medewerkers, het management, de directie, de technische diensten, securitymanagers, diensten bewaking en infrastructuur, maar ook medewerkers veiligheid, verlichting en installateurs van de totale not for profitsector: overheid en social profit.

Ook politiemedewerkers kunnen deelnemen.

In het laatste uur van het juridische luik krijgen de niet-politiemedewerkers een grondige praktijkoefening te maken. De politiemedewerkers krijgen nog wat voor hen specifieke afwijkende regels voorgeschoteld.

Voorkennis

 • Noodzakelijke voorkennis voor het technische luik: u hebt een basiskennis elektriciteit.
 • Voor het juridische luik is er geen voorkennis vereist.   

Methodologie

deze opleiding wordt gerealiseerd met veel aandacht voor interactie met de deelnemers. Er is uiteraard heel wat kennisoverdracht omtrent de techniciteit van camera’s maar daar bovenop worden er een groot aantal praktijkcases toegelicht. Tevens werken we samen een praktijkvoorbeeld uit vanaf initiële doelstelling tot en met de gerealiseerde oplossing.

Programma

Module 1, Juridisch, 4 uur

De Camerawet:

 • Reglementering voor het plaatsen en het gebruiken van bewakingscamera’s
 • Overheid: niet besloten plaatsen
 • Overheid, private personen en private ondernemingen/instellingen:
  • Besloten plaatsen publiek toegankelijk
 • Besloten plaatsen niet publiek toegankelijk
 • Reglementering m.b.t. het plaatsen van een pictogram
 • Reglementering m.b.t. de aangifte aan de politiediensten
 • Reglementering m.b.t. het bijhouden van een verwerkingsregister

CAO 68:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst m.b.t. het plaatsen van camera’s op de werkvloer in de private sector
 • Toegestane doeleinden
 • Bilaterale relatie werkgever/werknemer
 • Trilaterale relatie werkgever/klant/werknemer (situatie waar de camerabeelden niet worden genomen door de werkgever maar door een klant van de werkgever die de werknemer filmt met het oog op controle van de werknemer)

GDPR / AVG:

 • Toepassen van de privacywetgeving bij camera’s die niet onder de camerawet/CAO 68 vallen en waar er herkenbare of identificeerbare personen of persoonsgegevens in beeld komen
 • Ook camera’s met meerdere doeleinden waar er herkenbare of identificeerbare personen of persoonsgegevens in beeld komen

Verwijzing naar diverse andere wetgevingen:

 • Camera’s met geluidsopnames (strafwetboek)
 • Camera’s gebruikt door inspectiediensten (eigen reglementeringen)
 • Camera’s gebruikt door de politiediensten (wet op het politieambt)
 • Camera’s op een voetbalveld (voetbalwet en uitvoeringsbesluiten)

Praktijksituaties

 • Voorbeelden – oefeningen op praktijksituaties
  • dashcams (verschillende toepassingen/doelstellingen)
  • videoparlofoon (particulieren – niet particulieren)
  • camera’s voor toegangscontrole (personen – voertuigen)
  • camera’s in ziekenhuizen – psychiatrische instellingen (diverse afdelingen/doelstellingen)
  • camera’ in zorginstellingen (diverse afdelingen/doelstellingen)
  • camera’s in de thuiszorg (diverse toepassingen/doelstellingen)
  • (web toegankelijke)camera’s gebruikt om een bepaalde densiteit aan te tonen zoals de drukte in toeristische centra, de wachtrij aan loketten, verkeersdensiteit aan de inrit van een parking, enz.
  • camera’s gebruikt voor controle op technische installaties
  • camera’s in voertuigen (transport patiënten of bewoners, werfauto’s, enz.)
  • gebruik van thermische camera’s
  • ...

Goede conceptuele richtlijnen

Module 2, Technisch, 6 uur

Het plaatsen en opleveren van een camerabewakingsinstallatie is meer dan kabeltjes verbinden. Belangrijk is te weten wat een camera precies doet, wat de functie van een lens precies is en hoe u omgaat met specifieke vragen van de eindgebruiker. De betekenis van resolutie, pixels, CMOS, streams, bandbreedte enz., zullen na deze opleiding alvast duidelijker worden.  

Wij organiseren deze cursus om u een grondige kennis van CCTV bij te brengen: vanaf de basisprincipes tot de meest moderne technologieën. De docent besteedt veel aandacht aan de praktijk.

 • Het doel van het cameratoezicht
 • Basistheorie van het videosignaal
 • Soorten lenzen
 • De juiste lens bepalen
 • Lenzen afregelen
 • Analoge en ip- camera's
 • Soorten camera's
 • Basisbegrippen van camera's
 • Principiële werking
 • Resolutie
 • Shuttersnelheid
 • Identificatie - herkenning - overzicht
 • Beelden per seconde
 • Lichtgevoeligheid
 • Camera afregelen
 • Camera monteren
 • Randapparatuur
 • DVR's en NAS opname
 • Casestudie: een gebouw beveiligen d.m.v. camera's
 • Praktische oefening op analoge en megapixelcamera's met opname

Prijsinfo

Dit betreft een modulaire opleiding:

 • indien u enkel inschrijft voor het luik wetgeving (sessie 1 van 4u): 120 euro, excl. 21% BTW
 • indien u enkel inschrijft voor het technische luik (sessie 2 & 3 van 6): 200 euro, excl. 21% BTW
 • indien u inschrijft voor het geheel, beide luiken: 295 euro, excl. 21% BTW = 25 euro korting!

Vermeld a.u.b. bij uw inschrijving in het vak 'vragen of opmerkingen' voor welk luik u inschrijft. Voor één of voor beide modules.

De heer Aster Buysschaert, voor het juridische luik.

Aster Buysschaert heeft als voormalig verantwoordelijk politieambtenaar jarenlange praktijkervaring in de juridische materie van de camerabewaking.

De heer Gert Molkens zorgt er als industrieel ingenieur voor dat u onderlegd bent voor het technische luik.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.