Verantwoordelijkheid veiligheid en preventie voor technisch leidinggevenden


Wettelijke aspecten vertalen naar de praktijk
Opleiding Veiligheid 210621
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De docent spreekt vanuit zijn praktijkervaring waardoor hij zeer veel praktijkvoorbeelden kan delen met u, o.a. door het bespreken van enkele concrete cases.

U hebt een degelijke basiskennis inzake de welzijnswetgeving waardoor u uw wettelijke taken en verplichtingen kent en dit kunt toepassen in de praktijk.

U kunt meepraten met de specialisten (interne en externe preventieadviseurs) en weet bij welke instanties u de correcte info vindt.

Omschrijving

Als leidinggevende hebt u enerzijds van de wetgever een aantal taken en opdrachten gekregen om het veiligheidsbeleid te ondersteunen en hebt u anderzijds tegenover uw medewerkers een voorbeeldfunctie. Leidinggevenden zijn een belangrijke partner van de interne preventiedienst en de werkgever.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de werkplekken veiliger worden en daarin heeft de leidinggevende een cruciale rol te vervullen. Hij staat ten gevolge van het contact met de medewerkers op de werkvloer in voor de uitvoering van het veiligheids- en welzijnsbeleid in de praktijk.

Maar om dit allemaal op een professionele manier te kunnen doen hebt u bepaalde inzichten, kennis en vaardigheden nodig.

Tijdens de hier aangeboden 2-daagse opleiding laten we een ervaren docent aan het woord die u vanuit zijn ervaring op de werkvloer dat inzicht, en die kennis en vaardigheden zal bijbrengen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot leidinggevenden en verantwoordelijken van technische diensten alsook tot facility managers.

Methodologie

De docent brengt het verhaal vanuit zijn ervaring en met veel aandacht voor praktische en haalbare oplossingen.

Programma

 • Wetgevend kader: CODEX
 • Taken en plichten van de werknemer en de leidinggevende (hiërarchische lijn)
 • Begrippen: gevaar, blootstelling, risico
 • Dynamisch risicobeheersingssysteem & preventiehiërarchie
 • Inventarisatie & evaluatie van de risico’s, LMRA (last minute risicoanalyse)
 • Arbeidsongevallen: frequentiegraad, ernstgraad, verslaggeving en onderzoek
 • Werken met derden versus veiligheidscoördinatie
 • Brand: vuurdriehoek, ontstaan brand en brandbestrijding
 • Noodplanning en evacuatie, waarschuwing en alarm, EHBO
 • Aankoopbeleid
 • (Mobiele) arbeidsmiddelen: indienststellingen, keuring, opleiding & gebruik
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werken met elektriciteit: BA4/ BA5
 • Jobstudenten, stagiairs en interims
 • De veiligheidsfunctie
 • Gezondheidstoezicht
 • Persoonlijke en collectieve bescherming
 • Interne en externe diensten preventie en bescherming op het werk
 • Veiligheidsbewustzijn: voorbeeldgedrag en betrokkenheid van de medewerkers
 • Belangrijke aandachtspunten: orde en netheid, ergonomie  & hygiëne

Vandenbussche Christ heeft heel wat ervaring opgebouwd en dit specifiek als preventieadviseur, milieucoördinator, productie- en kwaliteitsmanager. Zijn ervaring en expertise op de werkvloer wil hij met veel enthousiasme delen tijdens de opleidingen waarin hij optreedt als docent.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.