Club Preventieadviseurs (bijscholing preventieadviseur)

Club Veiligheid 050518

Introductie

Collega's onder mekaar!

Omschrijving

De "Club Preventieadviseurs" verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een receptie. Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar preventieadviseur niveau 1, 2 of 3. Daarnaast is deze club ook bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf bezig zijn met het veiligheids- en preventiebeleid.

Programma

Module 1 dinsdag 16 oktober 2018 van 18u30 tot 21u30

Hoe overtuig ik het management van het belang van veiligheid

Gelijk hebben is vaak het probleem niet. Gelijk krijgen is de kunst.

Elke dag staan we voor de uitdaging om anderen te overtuigen. Als preventieadviseur wil u uw managers, uw team, uw collega's overtuigen en beïnvloeden. Zij die niet weten hoe ze de andere mensen kunnen meekrijgen, lopen vaak het risico dat ze hun doelstellingen niet kunnen bereiken. Hoe overtuig ik het management van het belang van veiligheid? Praktijkervaringen vormen de basis van deze toelichting.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Tony Note, Hoofd Interne Dienst Preventie en Bescherming Lidl Belgium.

Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 2 dinsdag 20 november 2018 van 18u30 tot 21u30

Hoe de conformiteit met de wetgeving inzake preventie beheren

Hoe kan ik efficiënt de wijzigingen in de wetgeving opvolgen en op systematische manier ervoor zorgen dat mijn bedrijf beter scoort op vlak van welzijn en preventie.

Doorheen de jaren is onze gastspreker op zoek gegaan naar een handige, volledige en resultaatgerichte tool om conformiteit met wetgeving inzake preventie te beheren. Uiteindelijk kwam hij bij een online tool die volledig beantwoord aan de veerwachtingen. We bekijken de verschillende stappen die doorlopen worden voor zowel het evalueren van de compliance, het plannen en opvolgen van maatregelen, en de koppeling met het GPP en JAP.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Stijn Mahieu, pedagoog, geaggregeerde psychologie & pedagogie en preventieadviseur niveau 1.

Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 3 dinsdag 15 januari 2019 van 18u30 tot 21u30

Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving (2018). Vooruitblik naar de nabije toekomst.

Het voorbije jaar waren er een aantal wetswijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk, met belangrijke gevolgen voor de bedrijven.

Ook in de nabije toekomst mogen we nog enkele wijzigingen verwachten.

Tijdens deze clubbijeenkomst geeft de gastspreker alvast op interactieve wijze een samenvatting van de voorbije periode alsook een overzicht van datgene dat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Jan Bouten, ingenieur en preventieadviseur niveau 1 bij Liantis.

Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 4 dinsdag 19 maart 2019 van 18u30 tot 21u30

Bedrijfsbezoek bij distributiecentrum LCL Lidl te Gullegem

De logistieke centra van Lidl zijn een essentieel onderdeel van de organisatie.

De rechtstreekse impact van een goed functionerend distributiecentrum op de verschillende filialen is niet te onderschatten. Het preventiebeleid en zijn uitvoering zijn hierbij zeer ondersteunend.

De blijvende groei en expansie van Lidl brengen grote uitdagingen voor de afdeling IDPB met zich mee.

De gastspreker zal ons toelichten hoe ze hiermee omgaan bij Lidl Belgium en de 5 logistieke centra.

Vanaf 18.30 uur: ontvangst en uiteenzetting door Tony Note, Hoofd Interne Dienst Preventie en Bescherming Lidl Belgium gevolgd door een rondleiding.