Club Preventieadviseurs (bijscholing preventieadviseur)


Gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld
Club Veiligheid 050518

Introductie

Collega's onder mekaar!

Omschrijving

De "Club Preventieadviseurs" verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een receptie. Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar preventieadviseur niveau 1, 2 of 3. Daarnaast is deze club ook bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf bezig zijn met het veiligheids- en preventiebeleid.

Programma

Module 1 dinsdag  15 oktober 2019 van 18u30 tot 21u30
Belangrijke aandachtspunten bij brandpreventie op arbeidsplaatsen en in gebouwen

Brand is een zeer groot risico en tevens zowat de grootste schadeoorzaak voor gebouwen en goederen. Dan hebben we het nog niet over de slachtoffers en het menselijk leed.
Ondertussen is het al meer dan 20 jaar dat er normen bestaan inzake brandpreventie voor gebouwen en hebben we sinds 2014 het nieuwe KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Heel wat regelgeving en wetgeving dus.
Tijdens deze uiteenzetting zal onze gastspreker het niet hebben over die wetgeving en regelgeving maar wel  over praktische aandachtspunten, verbeterpunten en tips, bruikbaar om de brandveiligheid te verhogen en dus het risico op brand zo laag mogelijk te houden voor zowel arbeidsplaatsen als voor gebouwen.
De gastspreker heeft een zeer lange ervaring en expertise in de brandbestrijding en de brandpreventie en deelt deze graag op een pragmatische en interactieve wijze met de clubleden.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door ere-brandweermajoor Willy Pauwels, actief als vrijwillig brandweerofficier sinds 1979 in de brandweerpost van Waregem, meer dan 15 jaar professionele ervaring als brandweercommandant in de brandweerpost van Ronse.
Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 2 dinsdag  19 november 2019 van 18u30 tot 21u30
Ergonomische aandachtspunten bij het optimaliseren van de werkplek

Ergonomie is een vast gegeven in het welzijnsbeleid. Toch is het niet altijd eenvoudig om bij een risicoanalyse of een werkplekonderzoek de specifieke ergonomische aspecten in kaart te brengen. Ergonomie kent ook verschillende deeldomeinen die onderling niet altijd eenvoudig te onderscheiden zijn.
In deze uiteenzetting wordt antwoord gegeven op o.a. de volgende vragen: Ergonomie wat en hoe? Welke deeldomeinen omvat ergonomie? Hoe in de praktijk ergonomische principes toepassen en deze aanwenden om de werkplek te optimaliseren?

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Ignaas Crombez, preventiedeskundige - ergonoom
Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 3 dinsdag  14 januari 2020 van 18u30 tot 21u30
Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving. Vooruitblik naar de nabije toekomst.

Het voorbije jaar waren er een aantal wetswijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk, met belangrijke gevolgen voor de bedrijven.
Ook in de nabije toekomst mogen we nog enkele wijzigingen verwachten.
Tijdens deze clubbijeenkomst geeft de gastspreker alvast op interactieve wijze een samenvatting van de voorbije periode alsook een overzicht van datgene dat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Bart Muylle, ingenieur en preventieadviseur bij Liantis.
Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 4 dinsdag 17 maart 2020 van 18u30 tot 21u30.
Bedrijfsbezoek aan de brandweerkazerne Oudenaarde, Brandweerzone Vlaamse Ardennen

Wij moeten noodgedwongen wel eens beroep doen op de brandweer, voor wateroverlast of stormschade, voor het verdelgen van een wespennest, maar evenzeer voor een meer dringende tussenkomst, bijvoorbeeld naar aanleiding van een arbeidsongeval of zelfs een brand.
Sinds 1 januari 2015 zijn de brandweerdiensten hervormd en wordt er gewerkt vanuit brandweerzones. Een beter kennis van deze stakeholder zal heel zeker ook bijdragen tot een betere samenwerking.
Vragen zoals hoe een brandweerzone georganiseerd is? Wie de brandweermensen zijn? Hoe en wanneer de brandweer uitrukt? Voor wat kunnen we beroep doen op de brandweer? Welke hun interventietools zijn? …
Allemaal vragen waar we niet altijd stil bij staan.
De gastspreker zal ons hieromtrent een duidelijk beeld geven.
Tevens zal er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om enkele tips en tricks mee te geven om onze woning iets meer brandveilig te maken.

Vanaf 18.30 uur: ontvangst en uiteenzetting door ere-brandweermajoor Willy Pauwels, gevolgd door een rondleiding in de brandweerkazerne.
Vanaf 21.00 uur: netwerking en receptie.