Omgaan met en beheren van chemische producten - basisbegrippen


Risicobeheersing van chemische producten in uw organisatie
Opleiding Veiligheid 150598

Introductie

Kent u de gevaarlijke producten in uw bedrijf?

Chemische producten zijn alom tegenwoordig in het dagelijkse leven. Of het nu op het werk is of thuis, u komt ze overal tegen.

U hoeft heus niet bij een chemiebedrijf te werken om in contact te komen met chemische producten/agentia.

Vaat u in contact met gevaarlijke stoffen zoals bepaalde lijmen, ontvetters, WC-reiniger, ...

Veel van die producten brengen vaak heel wat ongekende risico's binnen in uw bedrijf.

Ieder van ons komt dus in contact met chemische producten. Maar hoe gaan we hier mee om? Waarop moeten we letten? Welke producten zijn gevaarlijk? Hoe herkent u dit? Welke producten zijn verboden? Hoe werkt u veilig met chemische producten? Hoe beheren we onze chemische producten op een eenvoudige manier? Hoe maken we afspraken rond gebruik van collectieve en persoonlijke  beschermingsmiddelen?

Omschrijving

Tijdens deze opleiding leert u op een praktische manier hoe u het risico bij werken met gevaarlijke stoffen kunt minimaliseren.

Het wettelijk kader wordt geschetst. We schakelen vrij snel over naar de praktijk. U krijgt heel wat praktische tips en voorbeelden die u in staat moeten stellen om de aspecten die voor uw organisatie van belang zijn te implementeren.

De aangebrachte kennis en ervaring is direct bruikbaar en kan bijdragen tot het voorkomen van incidenten en ongevallen met gevaarlijke producten.

Dankzij het gebruik van eigen praktijkgevallen krijgt u zeer veel direct bruikbare informatie aangereikt waardoor u aan het eind van de opleiding een aanzet hebt voor de risicobeheersing van chemische producten in uw organisatie:

 • Concrete oefeningen in het lezen van etiketten, begrijpen van veiligheidsinformatiebladen
 • Praktische risicobeoordeling
 • Na het volgen van de opleiding ontvang je een bewijs van deelname

Wetgeving:

 • Iedere werkgever moet de risico's beoordelen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers die het gevolg zijn van chemische agentia
 • Iedere werknemer moet opleiding en informatie krijgen over de voorzorgsmaatregelen m.b.t. chemische agentia

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden die medewerkers tewerkstellen die in contact komen met chemische producten. Deze opleiding is ook interessant voor preventieadviseurs die hun kennis van chemische producten willen opfrissen.

Methodologie

Deze opleiding is absoluut geen theoretisch verhaal. Tijdens de eerste sessie wordt er gevraagd om in het eigen bedrijf op zoek te gaan naar chemische agentia, zowel goede als slechte voorbeelden. Deze concrete voorbeelden komen dan aan bod in de volgende sessies.

Tijdens de tweede sessie wordt er gevraagd om de risicobeoordeling van enkele chemische agentia in het eigen bedrijf uit te werken.

Tijdens de laatste sessie worden op basis van deze concrete voorbeelden de mogelijke voorkomingsmaatregelen besproken.

Programma

Sessie 1: basiskennis gevaarlijke producten

 • Wat zijn chemische stoffen?
 • Welke stoffen zijn gevaarlijk?
 • Hoe kan je de gevaarlijke stoffen herkennen?
 • Gevaarsymbolen
 • Wat zijn de risico's van chemische agentia?
 • Hoe werken deze stoffen in?

Sessie 2: risicoinventarisatie & beoordeling

 • Inventariseren van chemische agentia
 • Beoordelen van de gezondheidsrisico's van chemische agentia
 • Gezondheidstoezicht, biomonitoring, omgevingsmetingen, bescherming van jongeren en zwangeren
 • Beoordelen van de brand- & explosierisico's van chemische agentia
 • Beoordelen van de milieuriico's van chemische agentia

Sessie 3: risico's van chemische stoffen voorkomen

 • Voorkomingsbeleid bij anakoop van chemische producten
 • Gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen tegen de risico's van chemische agentia
 • Maatregelen bij incidenten, ongevallen, noodsituaties met chemische stoffen
 • Informatie - opleiding - signalisatie
 • Veilige opslag van chemische stoffen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.