Minimale voorschriften veiligheid van elektrische installaties


Gelijkschakeling veiligheidsniveau elektrische installaties conform de regelgeving AREI
Opleiding Veiligheid 120745

Introductie

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat van u verwacht wordt om in regel te zijn met de richtlijnen van dit KB.

Omschrijving

Het KB van 4 december 2012 betreft de minimale voorschriften voor zowat alle elektrische installaties (oude en nieuwe) gelegen in de gebouwen, terreinen en inrichtingen van de werkgever.

De oude ARAB regelgeving werd vervangen door spelregels die resultaatgericht zijn, m.a.w. de filosofie van de risicoanalyse in het kader van een dynamisch risicobeheer is hier de rode draad in het verhaal.

De bedoeling is alvast ervoor te zorgen dat oude elektrische installaties een veiligheidsniveau gelijkwaardig aan dat van de nieuwe installaties hebben, conform de regelgeving van het AREI.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van elektrische installaties. We denken hierbij o.a. aan onderhouds- en productieverantwoordelijken, verantwoordelijken facilitair beheer & technische dienst, leidinggevenden, ...). Voor preventieadviseurs is de opleiding een aanrader in het kader van de jaarlijkse bijscholing.

Methodologie

Tijdens deze opleiding worden de wettelijke voorschriften aangevuld met praktische oplossingen tot het bekomen van een veilige, bedrijfszekere en reglementaire elektrische installatie.

Programma

 • Wetgevend kader: toelichting Koninklijk Besluit, minimale voorschriften.
 • Toepassingsgebied: welke installaties vallen onder deze wetgeving.
 • Risicoanalyse op de elektrische installaties (HS & LS).
 • Preventiemaatregelen.
 • Voorgeschreven controles.
 • Inhoud van het verplichte dossier "elektrische installatie".
 • Wanneer in orde?
 • Vraagstelling.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 05/12/2019 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Cepa
 • Brouwersvliet 33
 • 2000 Antwerpen
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 14/11/2019 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Ghislain De Boever is preventieadviseur en consultant veiligheid.

Dankzij zijn ruime ervaring in de materie, zijn interactieve en dynamische aanpak is deze opleiding een aanrader om te volgen.