Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in ATEX zones


Nog te vaak kennen we onvoldoende de risico's van werkzaamheden in een ATEX omgeving

Omschrijving

Installaties moeten geïnspecteerd en onderhouden worden.

Waar moet u op letten tijdens deze inspectie en tijdens het onderhoud? De beschermingswijze en het veiligheidsniveau moet altijd gehandhaafd blijven.

De omgevingsfactoren waaronder elektrisch materiaal wordt gebruikt zullen dit elektrisch materiaal in heel wat gevallen nadelig beïnvloeden. Dit is een belangrijk aandachtspunt tijdens de inspectierondgang en het onderhoud. Enkele van die negatieve factoren zijn o.a: chemicaliën, stof, water, hoge en lage temperaturen, corrosie, trillingen, ...

Niet alleen bij inbedrijfstelling maar ook na reparaties, vervangingen, wijzigingen, ... moet er een inspectie uitgevoerd worden.

Reden te meer dus om even stil te staan bij deze problematiek.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van elektrische installaties in ATEX gezoneerde gebieden.

We denken hierbij o.a. aan onderhoudsverantwoordelijken, technisch verantwoordelijken en technici, productieverantwoordelijken, verantwoordelijken facilitair beheer & technische dienst, leidinggevenden, preventieadviseurs, ...

De opleiding is een aanrader voor preventieadviseurs in het kader van de jaarlijkse bijscholing.

Methodologie

Deze opleiding wordt gegeven vanuit de praktijkervaring van de docent. Hierbij wordt in detail besproken wat er van u verwacht wordt om in orde te zijn met de wetgeving.

atex-1-4_2017-472.jpg

Programma

 • Wetgevend kader
 • Beschermingstypes materiaal in gas/ damp en nevel atmosfeer
 • Beschermingstypes materiaal in stofatmosfeer
 • Materiaalmarkering
 • Inspectie & onderhoud:
  • Wat omvat het onderhoud
  • Inspectieschema volgens norm EN60079-17
 • Onderhoud van beveiligingssystemen
 • Toegestane werkzaamheden aan ATEX apparatuur
 • Vraagstelling en praktijkvoorbeelden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.