Eerste Hulp Bij Verwarmingsproblemen - EHBV


Voor bedienden en medewerkers zonder technische voorkennis
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 130125

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Verhoog de technische kennis van uzelf waardoor uw product / diensten beter verkocht worden
 • Laat uzelf niets wijsmaken, maar zorg dat u weet waarover het gaat zodat ze kunnen mee praten over technische zaken
 • Kwalitatiever noteren en behandelen van bestellingen, offertes en klachten
 • Na deze opleiding bent uzelf minder afhankelijk van uw technische dienst

Introductie

Deze opleiding richt zich tot bedienden die geen technische vorming rond hernieuwbare energie hebben genoten, maar toch actief zijn binnen de sector (secretariaat, onthaal, offertedienst, voorraadbeheer, ...).

Het is de bedoeling een basiskennis aan te reiken zodat men in staat is een gesprek te voeren met een professioneel (bv. bij het noteren of behandelen van een klacht, een bestelling of een offerte), of om te kunnen antwoorden op basisvragen van een particulier.

In de verwarmingssector volgen nieuwe evoluties elkaar in snel tempo op. Het streven naar een hoger rendement is de belangrijkste drijfveer bij bestaande en nieuwe stookinstallaties.

Omschrijving

In deze opleiding bouwt u praktische en doelgerichte kennis op om CV ketels te herkennen die zowel op gas en stookolie werken. Er wordt zeer praktisch gewerkt tijdens deze sessies. Dit gaat van depannage naar herstelling en terug opstarten van het verwarmingstoestel bijvoorbeeld. Evenzeer leert u eerste hulp te bieden via telefonische bijstand door of tijdens een bezoek van de medewerker en/of de echtgenotes van de installateur. Vandaar ook afgekort EHBV = "Eerste Hulp Bij Verwarmingsproblemen".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Hoofden en medewerkers technische diensten, facilitair beheer, patrimonium, klusjesdiensten
 • Energiedeskundigen
 • Syndici

Bijkomende info

Meebrengen (indien beschikbaar)

 • multimeter
 • set schroevendraaiers
 • set inbussleutels
 • Engelse tang

Methodologie

In de voormiddag wordt de  theorie uiteengezet gevolgd door praktijkoefeningen in het trainingcenter in de namiddag.

Programma

1. Herkennen en werking van diverse verwarmingsketels, stookolie en gas

2. Beveiliging van stookoliebranders en gasbranders

3. Meettoestellen en introductie "meten is weten"

4. Sanitair warmwaterbereiding met verwarmingsketels

5. Elementaire hydraulische begrippen en componenten

6. Regeling en sturing van verwarmingsinstallatie

7. Telefonische bijstand bij noodoproepen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.