De interne brandbestrijdingsdienst: eerste interventieploeg


Een wettelijke verplichting voor elke organisatie of bedrijf

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding leert u hoe u moet optreden als lid van de interne brandbestrijdingsdienst.

U bekomt kennis en vaardigheden betreffende de 3 belangrijkste to do’s van de interne brandbestrijdingsdienst. Een eerste aandachtspunt is de organisatie van de hulpverlening. Een tweede betreft brand en brandbestrijding en tot slot komt evacuatie aan bod.

Omschrijving

Een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw uitgeraakt hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Zij die in de onmiddelijke omgeving zijn kunnen een beginnende brand vaak herleiden tot een minimaal gebeuren.

Het opstarten en trainen van een team tot 'eerste interventieploeg' is minstens evenveel waard als een goede verzekeringspolis. Deze brandbestrijdingsdienst biedt u de garantie van een vlotte aanpak met de juiste kennis en vaardigheden. De ervaring leert ons dat de meeste van de beginnende branden door deze brandbestrijdingsdienst snel, kordaat en doeltreffend geblust worden waardoor grote rampen kunnen vermeden worden.

Elke organisatie wordt verplicht om zo’n eerste interventieploeg op te richten.

Hun taak bestaat erin er op toe te zien dat de nodige maatregelen genomen worden om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel en doeltreffend te bestrijden, om alarmeren, om de veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze ontruiming te voorzien, …

Deze dienst werkt ook pro-actief mee aan het uitvoeren van de risicoanalyse en het bewaken van de brandveiligheid. Daarbij signaleren zij situaties die kunnen hinderen bij evacuatie, melden ze brandgevaarlijke situaties, werken ze mee aan het opstellen van veiligheidsprocedures en maatregelen die ervoor zorgen dat openbare hulpdiensten een snelle toegang krijgen tot de plaats van onheil in de organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die de kennis en vaardigheden wensen te verwerven van een interne brandbestrijdingsdienst, m.a.w de eerste interventieploeg.

Wenst u kennis en vaardigheden te bekomen betreffende de organisatie van hulpverlening, betreffende brand en brandbestrijding, betreffende evacuatie, dan is dit de ideale opleiding voor u.

Ook voor niet-leden van een interne brandbestrijdingsdienst is deze opleiding een aanrader.

Methodologie

Gedurende deze opleiding wordt er gewerkt met onze digitale blusunit, laserblussers en het elektronisch blindmasker. U zal ervaren hoe de verschillende soorten blusmiddelen werken.

Er wordt geoefend op verschillende brandklassen (vaste stof, vloeistof, gas en elektrisch) waarbij u het juiste blusmiddel moet kiezen en de bijhorende blustechniek correct moet toepassen.

Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.

U krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een aantal vuurhaarden.

Door gebruik te maken van een elektronisch blindmasker kunnen we de zichtbaarheid beperken waardoor elke trainingsoefening zowel tijdens de brandbestrijding als tijdens de evacuatie nog een grotere uitdaging wordt.

Om tijdens de praktijk iedereen voldoende  tijd te geven om te oefenen voorzien we voor deze opleiding maximum 12 deelnemers per leergroep.

Programma

Organisatie van de hulpverlening

 • Taken, vaardigheden en rol van de interne brandbestrijdingsdienst
 • Taken van de externe hulpdiensten en nooddiensten
 • Inzicht in het belang van, en in de beperkingen van de interne brandbestrijdingsdienst
 • Richtlijnen ivm interventies, organisatie van de interne brandbestrijding
 • Communicatie, informatie en samenwerking intern en extern
 • Hoe reageren in geval van waarschuwing en alarm?

Brand en brandbestrijding

Theoretische aspecten:

 • Het begrip brand, de vuurdriehoe.
 • Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
 • Situaties die een brandrisico kunnen creëren herkennen en signaleren
 • De gevaren verbonden aan een brand identificeren
 • De soorten branden (brandklassen)
 • De soorten blusmiddelen
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden
 • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring

Brandbestrijding via onze digitale blusunit:

 • Hoe ontgrendel ik de verschillende blustoestellen?
 • Hoe benader ik op een veilige manier een beginnende brand?
 • Bestrijden van een aantal vuurhaarden via de digitale trainingsunit waarbij gebruik kan gemaakt worden van elektronische blindmaskers om de zichtbaarheid te regelen
 • Benadering van een deur: hoe controleer ik een deur voor ik binnen ga (deurprocedure), binnen gaan, bluspoging ondernemen, hoe zoek ik mijn weg terug naar de deur bij beperkte zichtbaarheid?

Evacuatie

 • De verschillende situaties identificeren die leiden tot evacuatie
 • De verschillende evacuatietechnieken begrijpen en kunnen toepassen
 • Evacuatiewegen identificeren en situaties die evacuatie kunnen hinderen herkennen
 • Een evacuatie snel en efficiënt uitvoeren
 • Signaleren van situaties die de evacuatie kunnen hinderen en die brand kunnen uitlokken
 • Begeleiden van de openbare hulpdiensten naar de plaats van het onheil
 • In veiligheid brengen van personen, redden en evacueren van slachtoffers
 • Evacuatieoefening met een te evacueren slachtoffer in combinatie met brandbestrijding

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.