De 3 pijlers van energiebeheer: Meten-Loggen-Analyse


Energiemonitoring

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

  • Verschillende bussystemen en hun eigenschappen
  • Verschillende (draadloze) meters en dataloggers en hun werking
  • Tips waarop gelet moet worden bij implementatie van een meetsysteem
  • Kennismaking met verschillende software programma's om analyses en rapporten te maken

Introductie

Deze opleiding komt in aanmerking voor 6 uren permanente vorming.

Vaak slorpen energie-investeringen grote budgetten op. Het is dan ook logisch dat we de noodzaak en de impact van de energie-investering goed meten. Een goede meting kan zorgen voor een hogere rentabiliteit en energiebesparing. Dankzij deze meting gaat u immers bepalen waar de grootste noodzaak ligt en waarin het best kan geïnvesteerd worden. Maar hoe begint u hieraan?

Via een concreet stappenplan krijgt u een verhelderend inzicht in energiemonitoring.

Omschrijving

U leert de voordelen en aandachtspunten voor een goed doordacht monitoringssysteem kennen. Daarna worden deze algemene principes toegepast op een aantal concrete cases. Energiemonitoring, HVAC-sturing via een geïntegreerd systeem en daglichtregeling worden bekeken vanuit een aantal praktijkcases.

Tijdens deze sessies toont de docent aan  hoe u de opbrengst van uw energie-investering kunt meten. Aan de hand van enkele concrete projecten toont hij welke investeringen u kunt uitvoeren, en hoe u dit verder kunt monitoren en opvolgen, om uiteindelijk de energiebesparing te staven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Studiebureaus
  • Elektro-installateur
  • Installateur centrale verwarming
  • EPB / EPC deskundige

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.