Club ventilatieverslaggever : Case - bezoek aan VTS Sint-Nilkaas

Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 200325

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

  • Verhoog de technische kennis van uzelf
  • Laat uzelf niets wijsmaken, maar zorg dat u weet waarover het gaat

Introductie

Deze opleiding richt zich tot ventilatieverslaggevers die op alle vlakken wensen bij te leren.

Omschrijving

Sedert 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen. Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het doel van deze opleiding is om de nieuwste tendensen binnen de wereld van ventilatie mee te geven met de professionelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Ventilatieverslaggever
  • EPB verslaggevers

Programma

1. De luchtgroep ,bovendaks opgesteld, bedient de praktijklokalen en labo's en staat in voor de verwarming en luchtverversing. De luchtgroep systeem D is voorzien van warmterecuperatie (met een rendement van minstens 80%) via een warmtewiel en is geschikt voor een luchtdebiet van 15.000 m³/u. In de pulsiekanalen zijn batterijen ingebouwd , gevoed op CV-water (regime 70/50°c). Op die mnier wordt de lucht verwarmd ingeblazen volgens de warmtevraag.

2. De luchtgroep, binnen opgesteld, bedient de klaslokalen en staat in voor de luchtverversing volgens de EPB regelgeving. De luchtgroep systeem D is voorzien van warmterecuperatie (met een rendement van minstens 80%) via een warmtewiel en geschikt voor een luchtdebiet van 5.470 m³/u. In deze lokalen wordt de verwarming voorzien via klassieke radiatoren, aangesloten op een aparte kring in de stookplaats. Er is bijgevolg geen luchtverwarming voorzien, enkel luchtverversing.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.