Inschrijven bij de VDAB verplicht. En dan?

Webinar Maatschappelijke Topic 230296

Introductie

Voor wie een inburgeringstraject volgt, voor wie zich inschrijft bij een sociale woningmaatschappij, voor iemand die een GPMI contract heeft met het OCMW, … in heel wat situaties is de inschrijving bij de VDAB verplicht.

Dit zorgt enerzijds voor ongerustheid en anderzijds voor hoog gespannen verwachtingen. Wat mag iemand verwachten na inschrijving bij de VDAB?  Bemiddeling bij het werk vinden? Een opleiding? Controle? Een sanctie?

In deze korte webinar komt u dit te weten.

Omschrijving

De arbeidsmarkt staat onder druk. De vraag naar arbeidskrachten overstijgt het aanbod. De VDAB speelt een cruciale rol om vraag en aanbod zo goed als mogelijk op mekaar af te stemmen.

En daarom komen zij hier als eersten van de reeks Info-Kuren aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is voor maatschappelijk werkers en andere beroepsgroepen, vrijwilligers en stagairs die werken met mensen die kwetsbaar staan, of een grote afstand hebben t.a.v. de arbeidsmarkt.

Toelatingsvoorwaarden

Deze webinar is gratis, maar u dient zich wel in te schrijven zodat u de link naar deze webinar kan ontvangen.

We raden aan om deze webinar te volgen als voorbereiding op de Info-Kuren van oktober 2023: Tewerkstelling en sociale zekerheid.

Voor alle informatie:

https://escala.be/info-kuren-tewerkstelling-en-sociale-zekerheid

Methodologie

Een expert geeft uitleg en laat ruimte voor uw vragen.

Programma

De verschillende rollen van de VDAB:

  • bemiddeling
  • opleiding
  • sanctiebeleid en -mogelijkheden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.