Club Continu Verbeteren


Trends in lean management
Club Kwaliteit 110518

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ofwel een thema gebracht door een gastspreker of wordt er op bezoek gegaan in een bedrijf waar we in de praktijk kunnen zien hoe het bedrijf zijn verbeterprojecten gerealiseerd heeft.

Introductie

Voor professionals die gebeten zijn door de filosofie van continu verbeteren, efficiëntie en optimalisatie.

Omschrijving

De Club Continu Verbeteren verenigt lean managers, productiemanagers en kwaliteitsmanagers van bedrijven en organisaties waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen in het kader van continu verbeteren aan bod komen.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ofwel een thema gebracht door de gastspreker of wordt er op bezoek gegaan in een bedrijf waar we in de praktijk kunnen zien hoe het bedrijf zijn verbeterprojecten gerealiseerd heeft.

Het initiatief staat onder toezicht van een stuurgroep die o.a. instaat voor de thema's. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader. Aansluitend op de presentatie is er een walking dinner voorzien: een uitstekende gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen.

Stuurgroep

  • Boudewijn Six, operationeel directeur Lapauw International
  • Dirk Roelens, partner Moore Stephens Strategy & Operations
  • Geert Devarrewaere, OPEX manager Mc Bride Ieper
  • Gunther Hombecq, operations manager Jaritex Bedding Ingelmunster
  • Jeroen Vansteenkiste, Business Transformation Manager Picanol Ieper
  • Lieven De Backere, Lean Coördinator, Waak BW vzw Kuurne
  • Tom D'Hooge, Process Development manager, Plastal NV Gent
  • Dries Gruwez, commercieel coördinator SBM
  • Philippe Herman, ontwikkelaar SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lean managers, productiemanagers en kwaliteitsverantwoordelijken.

Programma

Sessie 1: Corona: Crisis of Opportuniteit – een keuze met impact. Mijn rol als leider

Het zijn bijzondere tijden en tezelfdertijd krijgen we een gelegenheid om te leren en vooruit te kijken, als individu, als team, als organisatie. Onze productie is misschien tijdelijk gestopt, maar ons denken niet! Hoe kan ik als leider van deze crisis een opportuniteit maken, een hefboom naar de toekomst? Hoe kan ik als leider het ondernemerschap, de creativiteit, de solidariteit en de passie die we in de maatschappij hebben gezien integreren in onze manier van werken? Wat is mijn rol als leider om dit waar te maken?

We hebben steeds een keuze: lezen we geschiedenis of schrijven we geschiedenis! Niet alleen als leider, maar als ganse organisatie.

Vanuit de praktijk worden in deze inspiratiesessie mogelijke antwoorden op deze vragen gegeven.

Maandag 31 mei 2021.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Edwin Van Vlierberghe

Edwin heeft 36 jaar kennis en ervaring opgebouwd in verschillende leiderschapsrollen met globale verantwoordelijkheid in productie en supply chain in automobiel- en spoorweg-industrie (Global Vice President Operations, Supply Chain en Quality bij Bombardier Transportation).

Belgisch vertegenwoordiger in EUWIN (European Workplace Innovation).

Vanaf 20.30 uur: Netwerking en walking dinner.

Sessie 2: Veiligheidsgedrag: kritieke schakel tussen uw veiligheidsambities en -resultaten

De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvoer. De preventieadviseur adviseert. Zo leert ons de Wet Welzijn op het werk. Veiligheid op de werkvloer komt echter pas dan tot leven wanneer het geheel van systemen, procedures en instructies gedragen wordt door een krachtige set aan veiligheidsattitudes en –gedragingen. En dat terwijl de menselijke natuur niet meteen de beste leerling van de klas is, daar waar het op duurzaam veiligheidsgedrag aankomt. De voorbeelden daarvan waren legio tijdens de COVID19-crisis.

Hoe kan duurzame gedragsverandering dan wel worden gerealiseerd? Hoe veiligheidsgedrag onbewust beïnvloeden? En vooral: welke rol speelt het management bij dit alles?

Voor elke deelnemer voorzien we een gesigneerd exemplaar van het boek “Van veiligheidscultuur naar duurzaam veiligheidsgedrag – Als het echt om de knikkers gaat!” (Auteurs: Anne-Marie Vanhooren & Willy Wastyn).

Maandag 27 september 2021.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Willy Wastyn, expert in de menskant van arbeidsveiligheid, brengt een geanimeerde mix van praktijkvoorbeelden, anekdotes en 'best practices' onderbouwd met de meest recente wetenschappelijke inzichten op vlak van neuropsychologie, sociologie en evolutiebiologie.

Vanaf 20.30 uur: Netwerking en walking dinner.

Sessie 3: Bezoek bij Mc Bride Ieper in het kader van continu streven naar recente investeringen in operational excellence

Mc Bride is de toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van Private Label en Contract Manufactured products voor de huishoudelijke en professionele schoonmaak- en hygiënemarkt.

Er worden producten voor de fabrikanten van toonaangevende merken geproduceerd, waarbij men

gaat voortbouwen op expertise en innovatieve oplossingen. Er wordt gestreefd naar tevredenheid van zowel de consument als de klant. Mc Bride onderscheidt zich als een gedreven, innovatief bedrijf.

De voorbije periode was men bezig met een van de ingrijpendste projecten van de laatste 20 jaar qua automatisering, flow optimalisatie, industrie 4.0., toepassing RFID, gebruik van AGV’s, aanpassen van de organisatie, en nog zo veel meer. Investeren in technologie en mensen kenmerken immers de bedrijfscultuur.

De Belgische maakindustrie heeft duidelijk nog een toekomst, een boeiend verhaal vanuit de praktijk.

Maandag 25 april 2022.

Ontvangst vanaf 18.15 uur.

Vanaf 18.30 uur uiteenzetting en rondleiding door Geert Devarrewaere, OPEX manager Mc Bride Ieper.

Sessie 4: Bedrijfsbezoek bij Decospan in het kader van concrete verbeteringen als gevolg van ondernemerschap en initiatief.

Decospan is al drie generaties een betrokken familiebedrijf met een onverzadigde passie voor hout. Decospan ontwikkelt, produceert en vermarkt houtproducten met respect voor mens en natuur. Decospan is een bedrijf waar mensen hun talenten kunnen ontplooien. Daarom investeren ze in een cultuur die ondernemerschap en initiatief aanmoedigt. Op die manier slagen ze erin om elke dag opnieuw kwaliteit te leveren. In 2019 vierde men het 40-jarig bestaan.

Tijdens het bedrijfsbezoek zal de nieuwe volgens industrie 4.0 opgezette productiesite die een mooi voorbeeld is van een complexe samenhang tussen robotica, automatisatie en artificiële intelligentie worden getoond.

Maandag 29 november 2021.

Ontvangst vanaf 18.15 uur.

Vanaf 18.30 uur uiteenzetting en rondleiding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.