Eerste hulp facilitaire problemen voor niet-technici


Word een handiger Henriëtte of Harry!
Opleiding Bouw en installatie 200059

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding beschikt u ook over een basis om in gesprek te gaan met een professioneel (bijv. bij het noteren of behandelen van een klacht, een bestelling of een offerte) of om te kunnen antwoorden op basisvragen.

Verhoog uw technische kennis waardoor uw verantwoordelijkheid over een gebouw of locatie nog kwalitatiever wordt ingevuld.

Introductie

Deze opleiding richt zich tot bedienden die geen technische vorming rond (hernieuwbare) energie hebben genoten, maar toch actief zijn binnen een werkomgeving waar zij soms (nood)tussenkomsten moeten doen.

Omschrijving

Kunt u zelf een eerste diagnose stellen als de verwarming uitvalt? Als er geen warm water is? Hoe weet u te detecteren waar het probleem zich situeert als de elektriciteit uitvalt? En hoe de veiligheid ondertussen zeker stellen? Wat als u niet beschikt over technisch personeel of deze persoon is niet present en u wordt geconfronteerd met de verwarming of de elekriciteit die uitvalt?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • conciërges of zaal- of gebouwen-verantwoordelijken, of syndici, van sportzalen, andere sportaccommodaties, dienstencentra, woon- en zorg centra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen, sportverenigingen, cultuurcentra, lokale besturen, provinciale, Vlaamse en federale overheid
  • hoofden en medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, technische diensten, facilitair beheer, patrimonium, klusjesdiensten, met onvoldoende technische voorkennis of ervaring

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Meebrengen (indien beschikbaar): multimeter, set schroevendraaiers, set inbussleutels, Engelse tang.

Methodologie

In de voormiddag wordt de theorie uiteengezet, reeds met diverse praktische voorbeelden, gevolgd door praktijkoefeningen in de namiddag.

De docent brengt ook diverse aanschouwelijke toestellen en meetinstrumenten mee als didactische ondersteuning.

Bovendien wordt er samen met de docent een leerrijke technische rondgang in het lesgebouw gelopen omtrent de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties.

Programma

In deze opleiding bouwt u praktische en doelgerichte kennis op rond verwarmingsketels (stookolie en gas) voor verwarming en/of sanitair water, elektriciteit, lekken, onderhoudsvereisten, …

Praktijkkennis staat voorop: dit gaat van depannage naar herstelling en het terug opstarten van het toestel. Met betrekking tot elektriciteit: weinig niet-geschoolde mensen gaan effectief aan de elektriciteitsvoorziening raken, laat staan ingrijpen. Maar we gaan wel de werking van een elektriciteitskast bekijken en aanleren hoe systematisch te werk te gaan bij problemen, detectie van verlies en andere problemen.

Evenzeer leert u eerste hulp te bieden via telefonische bijstand.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.