Inclusief en divers werven en selecteren


Cultuursensitief werven en selecteren
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 190093

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Het probleem inzake wervingskanalen onderkennen en remediëren
 • de verschillen in cultuur(logica) en de motivationele elementen bij de doelgroep herkennen
 • taalscreening per telefoon: hoe doet u dat?
 • de zogenaamde betekenisniveaus (bv. de hoofddoek als ‘diepreligieuze uiting’ versus de hoofddoek als ‘accessoire’): cultuurelementen religie, omgang man-vrouw, communicatie met klant-opdrachtgever. Zowel bij HR-medewerkers als bij allochtonen zelf duiken hierrond misverstanden op. Een goede interculturele communicatie kan dan de oplossing vormen

Introductie

Het werven en selecteren van competente medewerkers is een kunde. Recruitment verwijst naar het proces van identificeren, selecteren en aantrekken van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat (van binnen of buiten de organisatie) voor een tijdelijke of vaste vacature.

Tijdens deze sessies krijgt u meer kennis, vaardigheden, ideeën, tools, inspiratie en tips om écht succesvol te worden in het cultuursensitief werken. De kosten van een verkeerde aanwerving lopen hoog op. Het is daarom van belang te weten welk soort werknemers het meest zullen passen in de vacature. Een doordacht werving- en selectiebeleid ligt aan de basis van een succesvol werving- en selectieproces. Aandacht voor andere culturen is een belangrijke issue in het vinden van de meest geschikte kandidaat.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-medewerkers en -verantwoordelijken
 • stafmedewerkers
 • diensthoofden

Programma

 • Hoe functioneren mensen en wat is de invloed van cultuurverschillen?
 • Verschil in cultuurlogica's
 • Hoe weerspiegelt zich dat in de wervingskanalen?
 • Wat zijn de alternatieven?
 • Competenties, inzonderheid taal, meten en culturele bias aanpakken
 • Motivatie bij de doelgroep vaststellen
 • Motivatieversterkend werken
 • Betekenisniveaus (bv. hoofddoek als religieuze uiting of als accessoire?) en verschillen in perceptie tussen HRM, klanten en doelgroep
 • Hoe deze verschillen herkennen en aanpakken?
 • Speciale thema's: geloof, man-vrouw, hiërarchie, respect voor autoriteit
 • Hoe de Vlaamse context duidelijk maken en bias bij allochtonen aanpakken?
 • Integratie en tewerkstelling: welke concrete elementen zijn van belang?
 • Belang van interculturele communicatie en eigen interculturele competenties verhogen met respect voor de eigen grenzen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.