Omgaan met rouw en verlies bij senioren


Rouw: veel meer dan overlijden
Opleiding Zorgtechnieken 190239

Omschrijving

In deze les leert u wat rouw precies is en wat het met u doet.

Daarnaast komt u te weten dat een senior - vaak meer dan een volwassene - niet alleen rouwt om het heengaan van een dierbare. De senior wordt namelijk ook geconfronteerd met levende verliezen zoals afscheid nemen van een goed functionerend lichaam, zelfstandigheid, bepaalde dromen, ... en met een enger toekomstperspectief.

Hoe gaat u als hulpverlener om met deze waaier van verliessituaties? Hoe kunt u de senior zo goed mogelijk ondersteunen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hulpverleners of andere personen die met senioren (60+) werken (vb. medewerkers van een woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, vereniging, ...).

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

rouwverlies-1-4_2019-239.jpg

Programma

 • Wat is rouw en wat doet het met de senior? En wat bij multipelverlies? Enkele concrete werkmiddelen om dit in kaart te brengen
 • Verschil tussen levend verlies en verlies bij overlijden: aandachtspunten
 • Hinderpalen bij de senior om te rouwen
 • Hoe rouwen we nu precies? (rouwmodellen)
 • Wat u beter niet zegt. Enkele taboe’s
 • Slecht nieuws gesprek voeren:
  • aandacht voor de senior
  • aandacht voor de familie
  • aandacht voor de bewoners
 • Concrete werkvormen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.