Omgaan met rouw en verlies bij mensen met een verstandelijke beperking


Rouw: veel meer dan overlijden
Opleiding Zorgtechnieken 190240

Omschrijving

In deze les komt u te weten  hoe u mensen met een verstandelijke beperking kan voorbereiden op de dood, ernstige ziekte of verliessituatie en hoe u hem daarin gepast  unt ondersteunen. Wat vertelt u, hoe vertelt u het, hoe schept u een veilig kader, betrekt u hem tijdens de begrafenis en hoe doet u dit, enz. Daarbij wordt uiteraard een onderscheid gemaakt in de mate van verstandelijke beperking.

Waar houdt u rekening mee, hoe ziet het rouwproces er uit van iemand met een verstandelijke beperking? En speelt de mate van beperking een rol op het rouwproces?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hulpverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking (instelling gehandicapten zorg, individuele wooneenheden, beschutte werkplaatsen, …)

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 • Wat is rouw en wat doet het met iemand met een beperking? En wat bij multipelverlies? Enkele concrete werkmiddelen om dit in kaart te brengen
 • Verschil tussen levend verlies en verlies bij overlijden: aandachtspunten
 • Hinderpalen bij de minder valide om te rouwen
 • Hoe rouwen we nu precies? (rouwmodellen)
 • Rouw en rouwbeleving volgens de verstandelijke beperkingen
  • Zwakbegaafd
  • Licht verstandelijk beperkt
  • Matig verstandelijk beperkt
  • Ernstig verstandelijk beperkt
  • Zeer ernstig verstandelijk beperkt
 • Wat u beter niet zegt
  • Enkele taboe’s
 • Slecht nieuws gesprek voeren
 • Concrete werkvormen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.