Omgaan met rouw en verlies bij mensen met een verstandelijke beperking

Opleiding Zorgtechnieken 190240
NIEUW

Omschrijving

In deze les kom je te weten  hoe je mensen met een verstandelijke beperking kan voorbereiden op de dood, ernstige ziekte of verliessituatie en hoe je hem daarin gepast  kan ondersteunen. Wat vertel je, hoe vertel je het, hoe schep je een veilig kader, betrek je hem tijdens de begrafenis en hoe doe je dit, enz. Daarbij wordt uiteraard een onderscheid gemaakt in de mate van verstandelijke beperking.

Waar hou je rekening mee, hoe ziet het rouwproces er uit van iemand met een verstandelijke beperking? En speelt de mate van beperking een rol op het rouwproces?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hulpverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking (instelling gehandicapten zorg, individuele wooneenheden, beschutte werkplaatsen, …)

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 • Wat is rouw en wat doet het met iemand met een beperking? En wat bij multipelverlies? Enkele concrete werkmiddelen om dit in kaart te brengen
 • Verschil tussen levend verlies en verlies bij overlijden: aandachtspunten
 • Hinderpalen bij de minder valide om te rouwen
 • Hoe rouwen we nu precies? (rouwmodellen)
 • Rouw en rouwbeleving volgens de verstandelijke beperkingen
  • Zwakbegaafd
  • Licht verstandelijk beperkt
  • Matig verstandelijk beperkt
  • Ernstig verstandelijk beperkt
  • Zeer ernstig verstandelijk beperkt
 • Wat je beter niet zegt
  • Enkele taboe’s
 • Slecht nieuws gesprek voeren
 • Concrete werkvormen