Omgaan met postnatale - postpartum depressies


Het postpartum begeleiden van moeders
Opleiding Zorgtechnieken 180050

Omschrijving

Deze opleiding heeft de intentie om professionele hulpverleners te informeren in het postpartum begeleiden van moeders, waardoor zoveel mogelijk moeders zo snel mogelijk geholpen kunnen worden wanneer ze zich tijdens en na de zwangerschap voelen wankelen.

De opleiding is geen academische opleiding maar een opleiding waarbij u naast theorie ook zelf veel aan de slag gaat met oefeningen, cases en uw eigen kwaliteiten en beperkingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die beroepsmatig in contact met moeders zoals therapeuten, coaches, psychologen, vroedvrouwen, lactatiekundigen, counselors, bemiddelaars en aanverwante beroepen.

Programma

Het is een doorgedreven workshop om moeders te kunnen begeleiden die na (maar ook tijdens) de zwangerschap hun evenwicht kwijt raken. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan waar de grens ligt tussen wat u zelf kan begeleiden en wanneer u toch moet doorverwijzen. Het is niet de bedoeling dat u zelf voor therapeut gaat spelen maar dat u op een meer gerichte manier moeders kan begeleiden zodat ze niet zo diep wegzakken en dus ook geen therapeut, psycholoog of psychiater nodig hebben.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.