Wetgeving camerabewaking: wat kan (niet)?


De wetgeving met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's.
Opleiding Wetgeving en administratie 190045

Introductie

Bewakingscamera's kunnen pas aangewend worden in publieke of andere not-for-profit organisaties mits naleving van zeer strikte regelgeving.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kent men de complexe regelgeving die het gebruik van bewakingscamera's aanstuurt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor de directies en stafmewerkers van lokale bestuurders en not-for-profit organisaties in Vlaanderen welke bevoegd zijn voor de bewaking en de veiligheid.

Methodologie

Deze opleiding wordt gerealiseerd met veel aandacht voor interactie met de deelnemers. Er is uiteraard heel wat kennisoverdracht omtrent de regelgeving, maar daar bovenop worden er een groot aantal praktijkcases toegelicht.

Programma

De Camerawet:

 • Reglementering voor het plaatsen en het gebruiken van bewakingscamera’s
 • Overheid: niet besloten plaatsen
 • Overheid, private personen en private ondernemingen/instellingen:
  • Besloten plaatsen publiek toegankelijk
  • Besloten plaatsen niet publiek toegankelijk
 • Reglementering m.b.t. het plaatsen van een pictogram
 • Reglementering m.b.t. de aangifte aan de politiediensten
 • Reglementering m.b.t. het bijhouden van een verwerkingsregister

CAO 68:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst m.b.t. het plaatsen van camera’s op de werkvloer in de private sector
 • Toegestane doeleinden
 • Bilaterale relatie werkgever/werknemer
 • Trilaterale relatie werkgever/klant/werknemer (situatie waar de camerabeelden niet worden genomen door de werkgever maar door een klant van de werkgever die de werknemer filmt met het oog op controle van de werknemer)

GDPR / AVG:

 • Toepassen van de privacywetgeving bij camera’s die niet onder de camerawet/CAO 68 vallen en waar er herkenbare of identificeerbare personen of persoonsgegevens in beeld komen
 • Ook camera’s met meerdere doeleinden waar er herkenbare of identificeerbare personen of persoonsgegevens in beeld komen
 •  

Verwijzing naar diverse andere wetgevingen:

 • Camera’s met geluidsopnames (strafwetboek)
 • Camera’s gebruikt door inspectiediensten (eigen reglementeringen)
 • Camera’s gebruikt door de politiediensten (wet op het politieambt)
 • Camera’s op een voetbalveld (voetbalwet en uitvoeringsbesluiten)

Praktijksituaties

 • Voorbeelden – oefeningen op praktijksituaties
  • dashcams (verschillende toepassingen/doelstellingen)
  • videoparlofoon (particulieren – niet particulieren)
  • camera’s voor toegangscontrole (personen – voertuigen)
  • camera’s in ziekenhuizen – psychiatrische instellingen (diverse afdelingen/doelstellingen)
  • camera’ in zorginstellingen (diverse afdelingen/doelstellingen)
  • camera’s in de thuiszorg (diverse toepassingen/doelstellingen)
  • (web toegankelijke)camera’s gebruikt om een bepaalde densiteit aan te tonen zoals de drukte in toeristische centra, de wachtrij aan loketten, verkeersdensiteit aan de inrit van een parking, enz.
  • camera’s gebruikt voor controle op technische installaties
  • camera’s in voertuigen (transport patiënten of bewoners, werfauto’s, enz.)
  • gebruik van thermische camera’s
  • ...

Goede conceptuele richtlijnen

Aster Buysschaert heeft jarenlange praktijkervaring in de juridische materie van de camerabewaking.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.