Verhouding privaat versus publiek domein


De praktische en juridische verhoudingen tussen het privaat en publiek domein
Opleiding Wetgeving en administratie 080527

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een inzicht in wat publiek en privaat domein inhouden en hoe ze zich juridisch tov elkaar verhouden.

Omschrijving

Niettegenstaande de grote omvang van de domeingoederen is de regelgeving erover verspreid en niet gecodificeerd. Delen ervan zijn terug te vinden in het administratief recht, maar ook in de algemene bepalingen van zakenrecht en een reeks bijzondere wetten. Bovendien zijn zeer veel regelingen het resultaat van een evolutie in rechtsleer en rechtspraak.

In deze sessie wordt een overzicht gegeven van deze regels en tendensen, waarbij schematisch alle onderwerpen aan bod komen. U krijgt een handig overzicht waar u in uw functie heel praktisch mee kunt werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Openbare besturen, medewerkers die verantwoordelijk zijn voor publiek domein, ...

Voorkennis

Er is geen specifieke basiskennis vereist.

Programma

1. Het begrip 'domeingoederen' en de soorten domeingoederen

 • historiek, begrip en onderscheid in soorten domeingoederen
 • het verwerven van domeingoederen
 • vervreemden en beheer

2. Het begrip 'openbaar domein'

 • criteria
 • goederen niet vatbaar voor private eigendom
 • goederen bestemd voor het gebruik van allen (Proudon)
 • goederen bestemd voor de openbare dienst
 • goederen voor gebruik van allen of openbare dienst
 • goederen toebehorend aan administratieve persoon en onontbeerlijk voor een openbare dienst of openbare noodwendigheid (Walinne)
 • samenstelling: niet-limitatief overzicht: openbare wegen, spoorwegen, waterwegen, maritiem domein, militair domein, vliegvelden, openbare parken, diverse andere gebouwen en onroerende goederen

3. Juridisch statuut van het openbaar domein

 • het natuurlijk openbaar domein
 • affectatie en desaffectatie
 • onvervreemdbaarheid
 • onverjaarbaarheid
 • zakelijke rechten (erfdienstbaarheden, huur, pacht, concessie, vergunning)
 • beslag
 • PP.

4. Het begrip 'privaat domein'

 • omschrijving
 • toepassingen

5. Juridisch statuut van het private domein

 • verkrijging en beheer
 • vervreemding
 • verjaring
 • zakelijke rechten
 • beslag;
 • PPS

6. Besluit: onzekerheid van indeling, rechtsregeling en statuut

7. Lokale fiscale vrijstelling voor domeingoederen

8. Overheidsbeperkingen op het particuliere eigendomsrecht

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.