Supervisie bemiddeling voor erkende bemiddelaars


Verruim uw inzichten en vaardigheden
Opleiding Wetgeving en administratie 170333

Introductie

Bemiddeling is niet eenvoudig. Als bemiddelaar heeft u soms vragen bij uw aanpak of bij een specifieke situatie en dan is supervisie meer dan welkom.

Om aan deze nood tegemoet te komen, richten we halfjaarlijks een supervisie bijeenkomst in (telkens een halve dag).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor erkende bemiddelaars: deze supervisie richt zich op de methodiek van het bemiddelen en behandelt geen zaken rond specifieke wetgeving (bv. echtscheidingswetgeving, arbeidsrecht, ...).

Belangrijk!

Federale Bemiddelingscommissie: 3 uur permanente vorming. Van de tweejaarlijkse 18u verplichte vorming voor erkende bemiddelaars kan u op jaarbasis 6u supervisie inbrengen.

Programma

De groepsbegeleider hanteert een duidelijke structuur waar eerst ingegaan wordt op een korte herhaling van enkele cruciale elementen in bemiddeling. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid uw casus te bespreken in de groep. Dit gebeurt volgens een duidelijke supervisiemethodiek, zodat niet enkel de inbrenger, maar alle deelnemers kunnen leren en verdiepen.

De supervisie vindt halfjaarlijks plaats met maximaal dezelfde groep, zodat u maximaal ondersteund kan worden in een veilig en gestructureerd kader.

Marleen Mertens is preventie-adviseur psychosociale aspecten, is sedert meer dan 10 jaar erkend bemiddelaar en heeft veel ervaring in het begeleiden van supervisiegroepen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.