Nieuwe rechtspositieregeling medewerkers lokale besturen


Nieuwe rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale overheden.
Opleiding Wetgeving en administratie 220435

Introductie

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 20 januari 2023 het besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen definitief goedgekeurd.

Omschrijving

In deze vorming worden de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale (en provinciale) besturen uitvoerig toegelicht.

Na deze opleiding hebben de deelnemers uit deze besturen de nodige inzichten om hun rechtspositieregeling aan te passen.

Op die manier zijn ze gewapend voor de 'war for talent'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is bedoeld voor algemeen directeurs, leden van het managementteam, schepenen van personeel en diensthoofden en personeelsleden van personeelsdiensten.

Dit van lokale besturen: steden/gemeenten en provinciaal.

Methodologie

In deze opleiding is er uitgebreide kennisoverdracht door de docent.

Maar de interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent zijn minstens even waardevol in het leerproces.

Programma

Met dit besluit worden nagenoeg alle besluiten van de Vlaamse regering over de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en provinciale besturen in één besluit gebundeld.

De Vlaamse regering wil de lokale en provinciale besturen meer vrijheid geven voor het voeren van een modern personeelsbeleid. Daarom worden in het kaderbesluit alleen de minimale bepalingen en voorwaarden van de bestaande besluiten overgenomen.

Daarnaast worden de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden weggewerkt. Zo komt er een ontslagregeling voor de statutaire personeelsleden die dezelfde is als de ontslagregeling van de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Er wordt ook ingezet op interne mobiliteit tussen de lokale of provinciale besturen en op externe mobiliteit tussen overheidsniveaus en de private sector. Daarom ook wordt de externe personeelsmobiliteit sterk vereenvoudigd.

Ook  introduceert het nieuwe rechtspositiebesluit verschillende moderne HRM-instrumenten voor de lokale en provinciale besturen.

Dhr. Arnold Blockerije, meer dan 30 werkjaren expertise als gemeentescretaris (Roosdaal) en stadssecretaris (Ninove) en publiceerde over personeelsbeleid en personeelsadministratie bij lokale besturen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.