Natuurtechnische inrichtingen van trage wegen


Trage wegen duurzaam inrichten
Opleiding Wetgeving en administratie 111298

Omschrijving

Trage wegen duurzaam inrichten is geen koud kunstje. Al te veel compromissen bij de aanleg zorgen ervoor dat het lokale draagvlak snel afbrokkelt. Keuzes inzake verharding of recreatieve voorzieningen kunnen ongelukkig overkomen, ongewenst of zelfs onveilig zijn. En dat kunnen we voorkomen door te kiezen voor een duurzame en doordachte inrichting.

De opleiding maakt u wegwijs in het ecologisch potentieel van trage wegen, laat u kennis maken met verschillende materialen en technieken en geeft u richtlijnen voor een optimaal onderhoud en beheer.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor ambtenaren dienst ruimtelijke ordening, dienst toezicht, politie, stad en gemeente.

Programma

  • Ecologische en natuurverbindende waarde van trage wegen
  • Gebruikers en gebruikersconflicten
  • Wetgeving in relatie tot aanleg, inrichting en beheer
  • Natuurtechnisch en kwalitatief inrichten: inrichtingsconcepten
  • Beheer en onderhoud
  • Zicht op realisaties: terreinbezoek

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.