Mobiliteitsplanning: minder hinder bij wegenwerken


Een goed doordacht mobiliteitsplan bij wegenwerken kan veel frustraties voorkomen
Opleiding Wetgeving en administratie 140063

Omschrijving

Wegenwerken worden vaak aanzien als een noodzakelijk kwaad. Vooral de hinder die ontstaat door wegenwerken (vb. voor buurtbewoners, de lokale handelaars en mobiliteit), kunnen voor frustraties zorgen. Een goed doordacht mobiliteitsplan bij wegenwerken kan echter al veel frustraties voorkomen.

Tijdens deze opleiding bekijken we hoe u start met een goede mobiliteitsplanning bij wegenwerken. Via concrete tips en best practices kunt u uw mobiliteits- en verkeersplan opmaken bij wegenwerken. Daarnaast besteden we extra aandacht aan een goede signalisatie bij de wegenwerken. Hoe zorgt u er voor dat het verkeer zo vlot mogelijk op de gewenste bestemming raakt, ondanks de wegenwerken? Hierbij is een goede communicatie vereist, ook dit wordt besproken tijdens de opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Mobiliteitsverantwoordelijken lokale en regionale besturen
 • Communicatieambtenaren
 • Verantwoordelijken voor wegenwerken (zowel bij aannemers als bij de overheid)
 • Verantwoordelijken lokale economie en regionale besturen
 • Verantwoordelijken (inter)professionele organisaties
 • Hoofden technische dienst van openbare besturen
 • Actiegroepen

Programma

 • Opstellen en finaliseren van een mobiliteits- en verkeersplan bij wegenwerken:
  • Aandacht voor de veiligheid
  • Aandacht voor de lokale handelaars en buurtbewoners
  • Aandacht voor een vlot verkeer
 • Opmaken van een signalisatieplan:
  • Hoe werkt u een bewegwijzeringsplan uit? Waar moet u welke borden plaatsen om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen?
 • Communiceren van de wegenwerken om overlast te voorkomen
  • Strategie: hoe communiceren?
  • Wie zijn uw stakehholders?
  • Communicatie naar pers, bewoners en lokale handelaars
  • Social media: de impact

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.