De nieuwe regelgeving voor de subsidiëring van de restauratie van beschermde gebouwen

Mixed Klassikaal Wetgeving en administratie 210035

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze vorming heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in de nieuwe procedure voor de subsidiëring van de restauratie van beschermde gebouwen. De verschillen met de huidige subsidiëringsprocedure worden duidelijk aangegeven.

Omschrijving

De Vlaamse regering heeft op 11 december 2020 het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 grondig gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor o.a. de lokale besturen en de besturen van de eredienst die voor de restauratie van hun beschermde gebouwen subsidies van de Vlaamse overheid willen aanvragen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Schepenen bevoegd voor erediensten en/of patrimonium, personeelsleden van de gemeenten die de dossiers van de besturen van de eredienst opvolgen, personeelsleden belast met het patrimoniumbeheer, leden van het centraal kerkbestuur en van de besturen van de eredienst.

Methodologie

De lesmethode is een mix van toelichting van de regelgeving en de toepassing daarvan in de praktijk.

Er is tevens ruimte voor interactie tussen de deelnemers en met de docent.

Programma

De Vlaamse regering heeft op 11 december 2020 het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 grondig gewijzigd.

Door die wijziging wil de Vlaamse regering het premiestelsel optimaliseren en de wachtlijsten voor erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure vermijden. Om verwaarlozing en duurdere restauraties te vermijden, wordt geen afbreuk gedaan aan het principe dat regelmatig onderhoud financieel wordt ondersteund.

Het financieringsaanbod voor 'bescheiden projecten' wordt verruimd. Tevens wordt de drempel voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure verhoogd. Een systeem van oproepen komt in de plaats van de bijzondere procedure.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.